Busan Metropolitan City

Busan Metropolitan City

รัฐบาล

31 Stations

420.3K ผู้ติดตาม

รูปโปรไฟล์ของผู้ติดตามรูปโปรไฟล์ของผู้ติดตามรูปโปรไฟล์ของผู้ติดตามรูปโปรไฟล์ของผู้ติดตาม

Website

heis.busan.go.kr

เกี่ยวกับ

Busan Metropolitan City is South Korea's second-most populous city after Seoul, with over 3.4 million inhabitants. It is the economic, cultural, and educational center of southeastern South Korea, with its port—Korea's busiest and the sixth-busiest in the world.

Stations

Yeonsan-dong

Busan, เกาหลีใต้

110

Gwangan-dong

Busan, เกาหลีใต้

79

Cheongnyong-dong

Busan, เกาหลีใต้

74

Daeyeon-dong

Busan, เกาหลีใต้

107

Myeongjang-dong

Busan, เกาหลีใต้

107

Jeonpo-dong

Busan, เกาหลีใต้

110

Bugok-dong

Busan, เกาหลีใต้

82

Sujeong-dong

Busan, เกาหลีใต้

144

Gwangbok-dong

Busan, เกาหลีใต้

92

Jwa-dong

Busan, เกาหลีใต้

110

Choryang-dong

Busan, เกาหลีใต้

129

Deokcheon-dong

Busan, เกาหลีใต้

94

Hwamyeong-dong

Busan, เกาหลีใต้

82

Oncheon-dong

Busan, เกาหลีใต้

94

Hakjang-dong

Busan, เกาหลีใต้

124

Deokpo-dong

Busan, เกาหลีใต้

110

Daejeo-dong

Busan, เกาหลีใต้

92

Jangnim-dong

Busan, เกาหลีใต้

112

Daesin-dong

Busan, เกาหลีใต้

112

Yongsu-ri

Busan, เกาหลีใต้

94

Dangni-dong

Busan, เกาหลีใต้

117

Gijang-eup

Busan, เกาหลีใต้

105

Gaegeum-dong

Busan, เกาหลีใต้

129

Noksan-dong

Busan, เกาหลีใต้

97

Taejongdae

Busan, เกาหลีใต้

68

Jaesong-dong

Busan, เกาหลีใต้

99

Myeongji-dong

Busan, เกาหลีใต้

99

Yongho-dong

Busan, เกาหลีใต้

102

Samrak-dong

Busan, เกาหลีใต้

90

Cheonghak-dong

Busan, เกาหลีใต้

112

Hoedong-dong

Busan, เกาหลีใต้

75
รถเข็น
รถเข็นของคุณว่างเปล่า

เชื่อมต่อกับ IQAir

สมัครรับจดหมายข่าว