Kazhydromet

Kazhydromet

Government

20 Stations

46.3K followers

The profile image of followerThe profile image of followerThe profile image of followerThe profile image of follower

Website

atmosphera.kz/

Stations

Almaty - Rozybakieva

Almaty, Kazakhstan

192

Ust-Kamanogorsk - no.3: Voroshilov st.

Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan

5

Tynyshpayev st. 126

Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan

91

Satpayev st. 12

Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan

28

Karaganda - no.5:st. Mukanova

Karagandy, Kazakhstan

15

Ust-Kamanogorsk - no.2: Piterskikh Kommunarov

Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan

10

Aktobe - no.6: Zhankozha batyr st.

Aqtobe, Kazakhstan

6

Almaty - no.29: R.Zorge st.

Pervomayka, Kazakhstan

56

Almaty - no.3: Alatau

Almaty, Kazakhstan

258

Almaty - no.31: Orbita

Almaty, Kazakhstan

120

Almaty - no.6: Zhetysu

Almaty, Kazakhstan

115

Almaty - no.30: Shanyrak-2

Burunday, Kazakhstan

35

Almaty - no.28: Airport area

Pervomayka, Kazakhstan

45

Almaty - no.5: ice arena

Almaty, Kazakhstan

26

Zhezkazgan - no.1: st. M.Zhalil

Zhezqazghan, Kazakhstan

17

Shchuchinsk - no.5: Shosseynaya st.

Shchuchinsk, Kazakhstan

77

Kyzylorda - no.2: territory of Kustovaya radio station

Kyzyl-Orda, Kazakhstan

5

Almaty - Kamenskoe Plateau

Almaty, Kazakhstan

19

Pavlodar - no.1: st. Kamzin and Chkalova

Pavlodar, Kazakhstan

38

Shu - no.1: Shuya city hospital

Chu, Kazakhstan

6
Cart
Your cart is empty
IQAir Blue Banner

Connect With IQAir

Sign up for our newsletter