2017-2023

เมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลก

การจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดโดยพิจารณาจากความเข้มข้นของ PM2.5 เฉลี่ยต่อปี (μg/m³)

2023

รายงานคุณภาพอากาศโลก

ห้องข่าว
down arrow
down arrow
down arrow
magnifying glass icon
PM2.5 ตำนาน

0-5

สอดคล้องกับแนวทางของ WHO

5.1-10

เกิน 1 ถึง 2 เท่า

10.1-15

เกิน 2 ถึง 3 เท่า

15.1-25

เกิน 3 ถึง 5 เท่า

25.1-35

เกิน 5 ถึง 7 เท่า

35.1-50

เกิน 7 ถึง 10 เท่า

>50.1

เกินกว่า 10 เท่า

การจัดอันดับ
เมือง
2023 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2022 2021 2020 2019 2018 2017
1 Thailand
Phan, Thailand
51.9 39.2 75.6 125.4 153.1 39.8 12.4 7 10.8 10 -- -- -- 24 28.5 41.6 -- -- --
2 Thailand
Chiang Rai, Thailand
50.8 38.4 80 179.3 181.8 31.9 11 6.6 10 8.5 9.9 23.4 31.7 21.8 27.1 36.3 37 -- --
3 Thailand
Pai, Thailand
50.3 29.5 57.8 145.4 157 30.1 10.4 4.5 7.5 4 9 7.6 24 27.1 47.1 53 38.9 29.4 --
4 Thailand
Wiang, Thailand
46.2 30.7 68.1 161.4 193.5 33.4 11.6 6.7 9 7.7 9.4 16.1 22.6 20.7 -- -- -- -- --
5 Thailand
Mae Ka, Thailand
45.5 20.4 98.2 163.3 140.3 32.7 10 5.9 11.4 6.5 8.1 18.1 23.5 36.6 -- -- -- -- --
6 Thailand
Wiang Phang Kham,, Thailand
43.9 33.3 60.3 117.8 232 -- 15.7 13.2 13.9 13.3 14.8 24.6 28.9 23.1 -- -- -- -- --
7 Thailand
Nang Lae, Thailand
42.7 21.7 46.7 106.7 116.3 25.3 7.1 -- 6 4.9 5.4 -- -- 17.5 -- -- -- -- --
8 Thailand
Mae Kon, Thailand
40.9 39.8 72.9 123.4 128.2 31 11.6 6 9.2 7.9 9.2 22 27.3 -- -- -- -- -- --
9 Thailand
Pong Yang Khok, Thailand
40.1 44.5 88 99.2 104.9 35.4 9.8 5.4 11.5 7 10.7 20.2 29.4 26.4 -- -- -- -- --
10 Thailand
Nai Wiang, Thailand
39.9 42.4 76.7 102 124.3 -- 16.3 13.5 15.8 12.2 13.5 22.8 30.4 25.6 -- -- -- -- --
11 Thailand
Wiang Nuea, Thailand
39.4 33.8 67.1 144.8 134.8 28.4 12 7 9.4 6.8 9.1 13.7 21.8 -- -- -- -- -- --
12 Thailand
Nong Jom, Thailand
38.1 34.5 55.7 98.1 121.9 23.8 10.1 5.1 11.1 7.1 9.5 17.9 23.8 23.7 -- -- -- -- --
13 Thailand
Talat Khwan, Thailand
38.1 34.4 54.1 103.4 129.9 29.2 10.4 6.3 12.2 8.8 9.9 21 29.1 -- -- -- -- -- --
14 Thailand
Nong Hoi, Thailand
37.7 45.4 72.6 108.9 104.2 32.1 11.8 7.8 13 9 8.8 15.8 22.6 -- -- -- -- -- --
15 Thailand
Doi Saket, Thailand
37.5 44.9 64 103.7 107.9 31 10.5 6.2 11.4 7.9 10.1 22.4 32.1 21.5 27.7 17.4 16.2 -- --
16 Thailand
Nam Phrae, Thailand
37.5 27.9 48.9 106.1 132.9 28 8.6 4.6 8.7 5.5 10.6 18.1 -- 23 -- -- -- -- --
17 Thailand
Pa Sak, Thailand
37.3 38.5 57.4 98.8 122.1 30.9 9.8 6 10.5 7 8.9 18.2 26.1 22.7 -- -- -- -- --
18 Thailand
Chiang Khong, Thailand
37.3 28.7 68.9 101.7 195.1 -- -- 9.9 8.1 9.6 9.1 8.3 9.9 -- -- -- -- -- --
19 Thailand
Nan, Thailand
37 36.6 74.6 100 96.8 34.2 13.2 10.6 17.1 9.5 9 14.5 19.7 30.4 39.5 32.5 -- -- --
20 Thailand
Mae Rim, Thailand
36.9 -- -- 119.7 140.7 32 11.1 6.5 11.7 6.6 8.8 16.1 23.7 -- -- -- -- -- --
21 Thailand
Tha Sala, Thailand
36.9 36.4 50.2 83.6 90.9 23.3 8.4 5.8 8.7 6.4 9.6 18.9 26.2 -- -- -- -- -- --
22 Thailand
Tha Wasukri, Thailand
36.1 51.6 63.6 63.7 60.7 31.5 14.2 12.1 20.1 16 24.2 33.1 40.5 28.8 -- -- -- -- --
23 Thailand
Phaya Kaeo, Thailand
35.1 27.6 55.1 114.5 168.8 -- 8.8 9.4 11 8.6 9.9 15.5 20 18.2 -- -- -- -- --
24 Thailand
Mae Hia, Thailand
34.9 35.6 56.5 102.8 116.2 28.3 9.2 5.7 10.8 6.2 8.2 17.4 24.3 -- -- -- -- -- --
25 Thailand
Yang Sai, Thailand
34.8 48.5 72.3 85 70.2 29.4 9.2 7.2 13.4 8.1 10 25.3 35.2 27.3 -- -- -- -- --
26 Thailand
Rop Wiang, Thailand
34.6 33.6 56.9 107.8 124.5 21.7 9.8 7.1 7.6 6.6 7.6 17.2 23.6 18.8 -- -- -- -- --
27 Thailand
Ban Tom, Thailand
34.5 37.2 60 95.1 132.8 -- 12.9 10 12.1 9.2 10.9 18.7 25.6 -- -- -- -- -- --
28 Thailand
Chaiyasathan, Thailand
34.3 18.7 50.5 80.1 83.9 17.8 4.8 2.5 4.7 -- -- -- 12 -- -- -- -- -- --
29 Thailand
Pong Pha, Thailand
34 23.4 42.1 105.5 119.6 21.3 7.8 4.9 4.6 4.6 6.4 14.8 19 -- -- -- -- -- --
30 Thailand
San Sai, Thailand
33.6 36.1 52 98.5 120.9 26.1 9.2 5.1 10.5 5.9 8.1 15.8 21.5 -- -- -- -- -- --
31 Thailand
Bo Haeo, Thailand
33.5 51.2 96.1 93.9 89.4 19.1 3.3 2.3 3.5 2.8 3.8 7.6 11.5 -- -- -- -- -- --
32 Thailand
Na Phra Lan, Thailand
33.5 43.9 54.5 53.9 46.7 -- 19.6 20.6 24.8 24 26.8 26.9 29.4 67.4 -- -- -- -- --
33 Thailand
Chiang Mai, Thailand
33.4 34.7 56.7 97.8 104.2 27.2 8.9 5.3 10.8 6.4 9 16.8 24.8 18.4 24.9 30.5 32.3 24.5 22.7
34 Thailand
Rim Kok, Thailand
33.2 26.6 53.6 110.6 123.7 23.6 6.9 3.8 5.3 5 5.2 14.8 17.4 19.1 -- -- -- -- --
35 Thailand
Ko Rian, Thailand
33.2 41.8 57.7 63.4 64.9 30.3 13.2 10.5 16.2 14.1 23.5 30.2 33 -- -- -- -- -- --
36 Thailand
Bang Phrom, Thailand
33.2 52.2 59.2 57 56.7 26.2 13 11.3 13.3 9.1 21.1 37 44.6 23.3 -- -- -- -- --
37 Thailand
Loei, Thailand
32.8 31.2 52.4 81.9 93.9 -- 11.3 8.7 15.1 6.2 6.9 19.8 24.7 -- -- -- -- -- --
38 Thailand
Tha Phon, Thailand
32.8 37.7 58.1 78.9 67 34.8 15.1 12.9 19.3 10.6 15.6 23.2 22.2 -- -- -- -- -- --
39 Thailand
Chang Khoeng, Thailand
32.5 33.1 69.6 94 138.1 -- -- 9.3 7.9 8.7 8.7 8.1 12 29 -- -- -- -- --
40 Thailand
Mae On, Thailand
32.5 33.2 54.3 87.2 97.8 32.4 11.8 6.6 11.9 7.3 9.9 16.7 20.7 32.6 56.9 -- -- -- --
41 Thailand
Pak Nam, Thailand
32.5 39.3 48.5 40.6 43.9 -- 18.8 20.5 20.6 18.9 27.5 37.8 43.5 30.4 -- -- -- -- --
42 Thailand
Pak Khwae, Thailand
32.2 39.9 63.5 83.6 74.6 27 8.3 6.1 12.4 6.6 5.3 20.3 27.2 -- -- -- -- -- --
43 Thailand
Suthep, Thailand
32.1 31.6 52.2 96.5 103.9 27.8 9 4.7 10.1 6.1 8.2 15.9 21.1 -- -- -- -- -- --
44 Thailand
Ban Waen, Thailand
31.9 38.7 52.6 87.1 95.3 23.6 8.4 5.6 9.7 5.9 8.8 20.8 26.7 25.4 -- -- -- -- --
45 Thailand
Lat Sawai, Thailand
31.9 36.8 45.9 49.5 49.7 25.8 11.5 10.1 -- -- 23.2 26.4 30.5 23.2 -- -- -- -- --
46 Thailand
Chang Klan, Thailand
31.7 36.6 67.1 120.2 109.1 33.3 11.2 6.9 13 8.2 11.6 21.9 28.5 -- -- -- -- -- --
47 Thailand
Wiang Chai, Thailand
31.7 -- -- 252.5 120.9 30.8 9.7 6 8.8 7.8 9.6 20.8 25.7 -- -- -- -- -- --
48 Thailand
Pang Mu, Thailand
31.7 26.6 43.3 131.7 143.1 -- 7 4.3 7.2 5.3 5.1 9.3 14.5 22.7 -- -- -- -- --
49 Thailand
Mae Pa, Thailand
31.7 41.3 78 80.6 57.5 -- 9.8 9.9 12.1 9 11.7 19.6 30.6 19.1 -- -- -- -- --
50 Thailand
Mueang, Thailand
31.3 43.5 58.7 80.4 83 28.9 10.6 7.1 10.6 7 10.3 18.1 25 -- -- -- -- -- --

1-50 ของ 202

1
2
3
4
5
ข้ามไปที่หน้า:

รับข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ ดาวน์โหลดแอปคุณภาพอากาศที่ดีที่สุด

yellow star ratingyellow star ratingyellow star ratingyellow star ratinghalf yellow star ratingคะแนน 4.8

พยากรณ์มลพิษทางอากาศ เตือนมลพิษ และอีกมาก เพื่อช่วยวางแผนวันของคุณและให้คุณปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ

ลิงก์ดาวน์โหลดแอป AirVisual ใน App Storeลิงก์ดาวน์โหลดแอป AirVisual ใน Google Playลิงก์ดาวน์โหลดแอป AirVisual ของ Android
รถเข็น
รถเข็นของคุณว่างเปล่า

เชื่อมต่อกับ IQAir

สมัครรับจดหมายข่าว