Wuhan Ecological Environment Bureau

Wuhan Ecological Environment Bureau

Chính phủ

21 Stations

190K người theo dõi

Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Website

hbj.wuhan.gov.cn/

Giới thiệu

武汉市生态环境局是武汉市机构改革组建的新部门,为湖北省武汉市人民政府工作部门。贯彻执行国家和省生态环境基本制度。会同有关部门拟订地方生态环境政策、规划并组织实施,起草地方性法规、市政府规章草案。负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责全市环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声等环境管理制度以及光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治措施并监督实施等。

Stations

Minzudadao182hao

Vũ Hán, Trung Hoa

21

Hankou River Beach

Vũ Hán, Trung Hoa

25

Donghu Pear Garden

Vũ Hán, Trung Hoa

50

Hanyang Yuehu

Vũ Hán, Trung Hoa

50

Hankou Flower Bridge

Vũ Hán, Trung Hoa

57

Qingshan Steel Flower

Vũ Hán, Trung Hoa

72

Wuchang Ziyang

Vũ Hán, Trung Hoa

37

Hongshanda University

Vũ Hán, Trung Hoa

49

Dunkou New District

Vũ Hán, Trung Hoa

45

Jianghan Red Scarf

Vũ Hán, Trung Hoa

58

Jiangxia District Station

Caidian, Trung Hoa

68

Higuchi Furuta

Vũ Hán, Trung Hoa

49

Jianghan South Area Station

Vũ Hán, Trung Hoa

58

Dongxihu District Station

Caidian, Trung Hoa

39

Chemical zone station

Vũ Hán, Trung Hoa

41

Wu Jiashan

Caidian, Trung Hoa

72

Chen hu qi hao

Vũ Hán, Trung Hoa

20

Huangpi District Station

Huangpi, Trung Hoa

65

Caidian District Station

Caidian, Trung Hoa

68

Xinzhou District Station

Caidian, Trung Hoa

58

Hannan District Station

Caidian, Trung Hoa

41
Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi