Ulsan Institute of Health and Environment

Ulsan Institute of Health and Environment

government

Trạm

20
followers icon125.0K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 2 năm trước

Giới thiệu

Ulsan Institute of Health and Environment ensures public health and environment for Ulsan citizens. The institute is responsible for multiple environmental programs: air quality, water, weather, and land.

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Sinjeong-dong

Ulsan, Nam Triều Tiên

74

18.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Nongso-dong

Ulsan, Nam Triều Tiên

45

13.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Samsan-dong

Ulsan, Nam Triều Tiên

53

10.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Hyomun-dong

Ulsan, Nam Triều Tiên

78

10.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Mugeo-dong

Ulsan, Nam Triều Tiên

57

9.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Deoksin-ri

Ulsan, Nam Triều Tiên

50

8.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Samnam-eup

Ulsan, Nam Triều Tiên

61

8.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Yaeum-dong

Ulsan, Nam Triều Tiên

38

8.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Seongnam-dong

Ulsan, Nam Triều Tiên

33

7.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Sinjeong-ro

Ulsan, Nam Triều Tiên

59

6.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Yaksa-dong

Ulsan, Nam Triều Tiên

57

6.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Daesong-dong

Ulsan, Nam Triều Tiên

63

5.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Yeocheon-dong

Ulsan, Nam Triều Tiên

59

4.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Bugok-dong

Ulsan, Nam Triều Tiên

50

3.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Jeonha-dong

Ulsan, Nam Triều Tiên

63

3.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Ungchon-myeon

Ungsang, Nam Triều Tiên

45

32

Biểu tượng ghim vị trí

Bukbu Ring Road

Ulsan, Nam Triều Tiên

61

23

Biểu tượng ghim vị trí

Beomseo-eup

Ulsan, Nam Triều Tiên

61

0

Biểu tượng ghim vị trí

Hwasan-ri

Ulsan, Nam Triều Tiên

68

0

Biểu tượng ghim vị trí

Sangnam-ri

Ulsan, Nam Triều Tiên

45

0

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi