Ulsan Institute of Health and Environment

Ulsan Institute of Health and Environment

government

Trạm

11
followers icon77.6K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ một năm trước

Giới thiệu

Ulsan Institute of Health and Environment ensures public health and environment for Ulsan citizens. The institute is responsible for multiple environmental programs: air quality, water, weather, and land.

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Nongso-dong

Ulsan, Nam Triều Tiên

53

15.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Yaksa-dong

Ulsan, Nam Triều Tiên

39

13.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Seongnam-dong

Ulsan, Nam Triều Tiên

57

11.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Yaeum-dong

Ulsan, Nam Triều Tiên

59

10.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Daesong-dong

Ulsan, Nam Triều Tiên

61

8.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Deoksin-ri

Ulsan, Nam Triều Tiên

57

7.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Yeocheon-dong

Ulsan, Nam Triều Tiên

45

6.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Bugok-dong

Ulsan, Nam Triều Tiên

57

4.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Ungchon-myeon

Ungsang, Nam Triều Tiên

68

26

Biểu tượng ghim vị trí

Beomseo-eup

Ulsan, Nam Triều Tiên

63

13

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi