South African Air quality Information System

South African Air quality Information System

government

Trạm

80
followers icon39.9K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Alexandra

Eastleigh, Nam Phi

52

7.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Bedfordview

Johannesburg, Nam Phi

55

5.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Table View

Sunset Beach, Nam Phi

40

4.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Foreshore

Cape Town, Nam Phi

51

3.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Diepkloof

Johannesburg, Nam Phi

72

2.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Olifantsfontein

Johannesburg, Nam Phi

47

2.0K

Biểu tượng ghim vị trí

City Hall - Durban

Berea, Nam Phi

40

1.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Springs

Springs, Nam Phi

120

1.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Pelonomi

Bloemfontein, Nam Phi

24

867

Biểu tượng ghim vị trí

Olievenhoutbosch

Centurion, Nam Phi

164

804

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi