South African Air Quality Information System

South African Air Quality Information System

government

Trạm

71
followers icon25.3K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 10 tháng trước

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Alexandra

Eastleigh, Nam Phi

76

5.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Bedfordview

Johannesburg, Nam Phi

71

4.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Jabavu

Johannesburg, Nam Phi

58

2.8K

Biểu tượng ghim vị trí

City Hall - Durban

Berea, Nam Phi

2

1.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Pelonomi

Bloemfontein, Nam Phi

33

1.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Cape Point

Cape Town, Nam Phi

18

990

Biểu tượng ghim vị trí

Three Rivers

Vereeniging, Nam Phi

98

779

Biểu tượng ghim vị trí

Booysens

Pretoria, Nam Phi

11

651

Biểu tượng ghim vị trí

Pietermaritzburg Airport - ORIBI

Pietermaritzburg, Nam Phi

55

635

Biểu tượng ghim vị trí

Zamdela

Sasolburg, Nam Phi

79

625

Biểu tượng ghim vị trí

Rosslyn

Ga-Rankuwa, Nam Phi

68

559

Biểu tượng ghim vị trí

Xanadu

Hartbeespoort, Nam Phi

68

500

Biểu tượng ghim vị trí

Kliprivier

Vereeniging, Nam Phi

130

453

Biểu tượng ghim vị trí

Sebokeng

Sebokeng, Nam Phi

137

427

Biểu tượng ghim vị trí

Goodwood

Sunset Beach, Nam Phi

50

412

Biểu tượng ghim vị trí

Karoo

Karoo, Nam Phi

19

399

Biểu tượng ghim vị trí

Middleburg MP

Middelburg, Nam Phi

59

340

Biểu tượng ghim vị trí

Wentworth Reservior

Berea, Nam Phi

46

302

Biểu tượng ghim vị trí

Middleburg - DEA

Middelburg, Nam Phi

58

264

Biểu tượng ghim vị trí

Felixton - RBCAA

eSikhaleni, Nam Phi

1

258

Biểu tượng ghim vị trí

Secunda

eMbalenhle, Nam Phi

31

255

Biểu tượng ghim vị trí

Bodibeng

Soshanguve, Nam Phi

35

242

Biểu tượng ghim vị trí

Standerton - MP Province

Standerton, Nam Phi

81

214

Biểu tượng ghim vị trí

Club

Secunda, Nam Phi

1

201

Biểu tượng ghim vị trí

Etwatwa

Springs, Nam Phi

69

198

Biểu tượng ghim vị trí

Vanderbijlpark

Vanderbijlpark, Nam Phi

145

189

Biểu tượng ghim vị trí

Mafikeng

Mahikeng, Nam Phi

54

164

Biểu tượng ghim vị trí

Maitland

Rosebank, Nam Phi

5

151

Biểu tượng ghim vị trí

Ermelo

Ermelo, Nam Phi

35

142

Biểu tượng ghim vị trí

Saltworks

Port Elizabeth, Nam Phi

41

142

Biểu tượng ghim vị trí

Worcester

Worcester, Nam Phi

37

120

Biểu tượng ghim vị trí

Stellenboch

Stellenbosch, Nam Phi

0

110

Biểu tượng ghim vị trí

Settlers

Berea, Nam Phi

7

110

Biểu tượng ghim vị trí

eSikhaleni

Richards Bay, Nam Phi

4

63

Biểu tượng ghim vị trí

Thabazimbi

Thabazimbi, Nam Phi

58

63

Biểu tượng ghim vị trí

Welgegund

Potchefstroom, Nam Phi

85

49

Biểu tượng ghim vị trí

Mokopane

Mokopane, Nam Phi

42

47

Biểu tượng ghim vị trí

Hendrina

Hendrina, Nam Phi

57

36

Biểu tượng ghim vị trí

Hambanathi Tongaat

Ballito, Nam Phi

53

36

Biểu tượng ghim vị trí

Lephalale

Lephalale, Nam Phi

4

36

Biểu tượng ghim vị trí

eMalahleni - MP Province

Witbank, Nam Phi

11

34

Biểu tượng ghim vị trí

Sharpeville

Vereeniging, Nam Phi

158

32

Biểu tượng ghim vị trí

Khayelitsha - CT Metro

Kraaifontein, Nam Phi

70

31

Biểu tượng ghim vị trí

CBD - RBCAA

KwaMbonambi, Nam Phi

8

26

Biểu tượng ghim vị trí

Bosjesspruit

Secunda, Nam Phi

2

25

Biểu tượng ghim vị trí

Kanana

Orkney, Nam Phi

42

24

Biểu tượng ghim vị trí

Diepkloof

Johannesburg, Nam Phi

88

24

Biểu tượng ghim vị trí

Embalenhle

eMbalenhle, Nam Phi

14

24

Biểu tượng ghim vị trí

Jouberton

Klerksdorp, Nam Phi

2

15

Biểu tượng ghim vị trí

Wallacedene

Kraaifontein, Nam Phi

89

13

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi