Seoul Metropolitan Government

Seoul Metropolitan Government

Chính phủ

47 Stations

4.2M người theo dõi

Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Website

cleanair.seoul.go.kr

Stations

Jung-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

57

Sinchon-ro

Seoul, Nam Triều Tiên

50

Hangang-daero

Seoul, Nam Triều Tiên

41

Gangnam-daero

Seoul, Nam Triều Tiên

33

Yeongdeungpo-ro

Seoul, Nam Triều Tiên

57

Dosan-daero

Seoul, Nam Triều Tiên

25

Yongsan-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

29

Gwanak-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

45

Seongdong-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

45

Seodaemun Speaker Museum

Seoul, Nam Triều Tiên

28

Seocho-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

25

Gwangjin-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

41

Gangseo-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

33

Gangbyeonbuk-ro

Seoul, Nam Triều Tiên

29

Dongjak-daero

Seoul, Nam Triều Tiên

24

Yangcheon-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

29

Cheonho-daero

Seoul, Nam Triều Tiên

45

Mapo Art Center

Seoul, Nam Triều Tiên

33

Guro-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

25

Cheonggyecheon-ro

Seoul, Nam Triều Tiên

41

Dongjak-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

37

Seongbuk-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

25

Dongdaemun-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

33

Gangdong-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

35

Hongneung-ro

Seoul, Nam Triều Tiên

45

Jongno-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

45

Gangbuk-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

29

Gonghang-daero

Seoul, Nam Triều Tiên

37

Hwarang-ro

Seoul, Nam Triều Tiên

37

Jong-ro

Seoul, Nam Triều Tiên

41

Nowon-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

57

Eunpyeong-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

33

Yeongdeungpo-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

37

Songpa-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

29

Olympic Park

Seoul, Nam Triều Tiên

33

Gangnam-gu

Yongsan-dong, Nam Triều Tiên

41

Goongdong

Seoul, Nam Triều Tiên

30

Segok

Seoul, Nam Triều Tiên

28

Namsan

Seoul, Nam Triều Tiên

33

Haengju

Gimpo, Nam Triều Tiên

29

Seoul Forest

Seoul, Nam Triều Tiên

25

Jungnang-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

41

Dobong-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

41

Jeongneung-ro

Seoul, Nam Triều Tiên

45

Geumcheon-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

37

Bukhansan

Seoul, Nam Triều Tiên

41

Gwanaksan

Gwacheon, Nam Triều Tiên

37
Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi