Seoul Metropolitan Government

Seoul Metropolitan Government

government

Trạm

47
followers icon5.8M người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 6 năm trước

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Seocho-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

59

498.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Songpa-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

63

415.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Jung-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

68

390.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Sinchon-ro

Seoul, Nam Triều Tiên

65

320.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Hangang-daero

Seoul, Nam Triều Tiên

55

255.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Yongsan-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

59

255.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Yeongdeungpo-ro

Seoul, Nam Triều Tiên

59

218.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Dosan-daero

Seoul, Nam Triều Tiên

63

218.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Gangnam-daero

Seoul, Nam Triều Tiên

63

213.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Gwanak-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

59

200.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Seodaemun Speaker Museum

Seoul, Nam Triều Tiên

61

184.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Seongdong-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

57

177.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Mapo Art Center

Seoul, Nam Triều Tiên

65

176.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Dongjak-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

63

161.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Gwangjin-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

61

157.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Gangseo-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

57

143.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Yangcheon-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

55

141.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Gangbyeonbuk-ro

Seoul, Nam Triều Tiên

65

135.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Dongjak-daero

Seoul, Nam Triều Tiên

68

131.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Guro-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

50

131.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Cheonggyecheon-ro

Seoul, Nam Triều Tiên

59

129.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Seongbuk-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

61

127.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Jongno-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

61

114.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Yeongdeungpo-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

59

105.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Cheonho-daero

Seoul, Nam Triều Tiên

55

99.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Dongdaemun-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

55

96.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Eunpyeong-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

61

90.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Gangdong-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

63

84.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Gonghang-daero

Seoul, Nam Triều Tiên

55

76.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Hongneung-ro

Seoul, Nam Triều Tiên

59

74.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Gangbuk-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

53

64.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Hwarang-ro

Seoul, Nam Triều Tiên

50

39.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Dobong-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

55

37.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Jong-ro

Seoul, Nam Triều Tiên

57

36.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Jungnang-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

63

32.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Geumcheon-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

59

13.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Jeongneung-ro

Seoul, Nam Triều Tiên

55

10.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Nowon-gu

Guri, Nam Triều Tiên

59

9.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Olympic Park

Guri, Nam Triều Tiên

61

6.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Goongdong

Bucheon, Nam Triều Tiên

37

2.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Haengju

Gimpo, Nam Triều Tiên

50

1.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Gangnam-gu

Yongsan-dong, Nam Triều Tiên

53

635

Biểu tượng ghim vị trí

Gwanaksan

Gwacheon, Nam Triều Tiên

65

57

Biểu tượng ghim vị trí

Bukhansan

Jangheung, Nam Triều Tiên

57

13

Biểu tượng ghim vị trí

Segok

Seongnam, Nam Triều Tiên

45

7

Biểu tượng ghim vị trí

Seoul Forest

Yongsan-dong, Nam Triều Tiên

57

1

Biểu tượng ghim vị trí

Namsan

Seoul, Nam Triều Tiên

63

0

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi