San Diego County Air Pollution Control District (SDAPCD)

San Diego County Air Pollution Control District (SDAPCD)

government

Trạm

5
followers icon29.8K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 2 năm trước

Giới thiệu

The San Diego County Air Pollution Control District is the local regulatory agency responsible for protecting the public's health from the adverse impacts of air pollution.

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Downtown SE

San Diego, Hoa Kỳ

51

15.1K

Biểu tượng ghim vị trí

El Cajon

El Cajon, Hoa Kỳ

42

10.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Otay Mesa-Donovan

San Diego, Hoa Kỳ

41

3.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Alpine

Alpine, Hoa Kỳ

31

1.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Camp Pendleton

Oceanside, Hoa Kỳ

57

0

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi