San Diego County Air Pollution Control District (SDAPCD)

San Diego County Air Pollution Control District (SDAPCD)

Chính phủ

4 Stations

21.2K người theo dõi

Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Website

www.sdapcd.org/

Giới thiệu

The San Diego County Air Pollution Control District is the local regulatory agency responsible for protecting the public's health from the adverse impacts of air pollution.

Stations

Downtown SE

San Diego, Hoa Kỳ

36

Otay Mesa-Donovan

San Diego, Hoa Kỳ

41

Alpine Station

Alpine, Hoa Kỳ

31

Camp Pendleton

Camp Pendleton South, Hoa Kỳ

17
Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi