contributor profile ribbon iconOutdoor School Bangkok

Outdoor School Bangkok

educational Contributor

Trạm

1
followers icon286.8K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 2 năm trước

Giới thiệu

Outdoor school of Bangkok (Early Years) caters for children aged 18 months to 6 years. The Kindergarten is the first to offer young children a lifelong learning experience through regular play outdoors in a natural setting. OSB teaches children through outdoor play and creativity.

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Outdoor School Bangkok (OSB)

Phra Khanong, Thái Lan

55

286.7K

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi