contributor profile ribbon iconIPKO Telecommunications L.L.C

IPKO Telecommunications L.L.C

corporate Contributor

Trạm

14
followers icon133.1K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 3 năm trước

Giới thiệu

IPKO Telecommunications LLC is recognized as one of the fastest growing telecommunications companies in Europe. These data are complementary data based on IPKO’s air sensors while for official data please refer to competent Kosovo institution.

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

IPKO Kodra e Diellit

Priština, Kosovo

12

35.5K

Biểu tượng ghim vị trí

IPKO Shop Tophane

Priština, Kosovo

8

21.6K

Biểu tượng ghim vị trí

IPKO Kodra e Trimave - Vranjevc

Priština, Kosovo

4

20.1K

Biểu tượng ghim vị trí

IPKO Shop Drenas

Glogovac, Kosovo

0

13.4K

Biểu tượng ghim vị trí

IPKO Shop Mitrovice

Mitrovice, Kosovo

45

7.6K

Biểu tượng ghim vị trí

IPKO Shop Gjilan

Gjilan, Kosovo

29

7.6K

Biểu tượng ghim vị trí

IPKO Shop Vushtrri

Vushtrri, Kosovo

91

7.2K

Biểu tượng ghim vị trí

IPKO Shop Theranda

Suva Reka, Kosovo

0

3.6K

Biểu tượng ghim vị trí

IPKO Kastriot

Obiliq, Kosovo

8

3.3K

Biểu tượng ghim vị trí

IPKO Shop Podujeve

Podujeva, Kosovo

4

3.2K

Biểu tượng ghim vị trí

IPKO Shop Kamenica

Kamenica, Kosovo

37

3.0K

Biểu tượng ghim vị trí

IPKO Shop Viti

Vitina, Kosovo

12

2.9K

Biểu tượng ghim vị trí

IPKO Shop Kline

Klina, Kosovo

25

2.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Ipko Shop Ferizaj

Ferizaj, Kosovo

59

1.6K

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi