Indonesian Meteorology, Climatology, and Geophysics Council

Indonesian Meteorology, Climatology, and Geophysics Council

government

Trạm

10
followers icon437.0K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 2 năm trước

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Pekanbaru

Pekanbaru, In-đô-nê-xi-a

55

172.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Kemayoran

Jakarta, In-đô-nê-xi-a

57

165.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Cibeureum

Bogor, In-đô-nê-xi-a

1

26.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Kototabang

Matur, In-đô-nê-xi-a

19

22.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Palangkaraya

Palangkaraya, In-đô-nê-xi-a

25

20.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Jambi

Jambi, In-đô-nê-xi-a

12

18.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Samarinda

Samarinda, In-đô-nê-xi-a

44

8.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Indrapuri

Indrapuri, In-đô-nê-xi-a

1

707

Biểu tượng ghim vị trí

BANJARBARU

Banjarbaru, In-đô-nê-xi-a

77

525

Biểu tượng ghim vị trí

PANGKALANBUN

Pangkalan Bun, In-đô-nê-xi-a

19

211

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi