Incheon Metropolitan City Institute of Health and Environment

Incheon Metropolitan City Institute of Health and Environment

government

Trạm

24
followers icon1.0M người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 10 tháng trước

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Unseo

Nhân Xuyên, Nam Triều Tiên

57

145.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Songdo

Nhân Xuyên, Nam Triều Tiên

37

143.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Bupyeong

Nhân Xuyên, Nam Triều Tiên

61

92.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Guwol-dong

Nhân Xuyên, Nam Triều Tiên

68

71.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Geomdan

Nhân Xuyên, Nam Triều Tiên

68

70.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Cheongna

Nhân Xuyên, Nam Triều Tiên

59

59.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Dongchun

Nhân Xuyên, Nam Triều Tiên

65

59.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Sungui

Nhân Xuyên, Nam Triều Tiên

55

56.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Gyesan

Nhân Xuyên, Nam Triều Tiên

50

54.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Nonhyeon

Nhân Xuyên, Nam Triều Tiên

68

49.8K

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi