Dubai Municipality - Environment Departement

Dubai Municipality - Environment Departement

government

Trạm

14
followers icon240.3K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 4 tháng trước

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Emirates Hills

Dubai, Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất

68

67.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Zabeel Park

Dubai, Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất

70

41.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Sheikh Zayed Road

Dubai, Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất

68

38.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Shk. Mohd. Bin Zayed Road

Dubai, Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất

82

26.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Deira Union Square

Dubai, Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất

68

17.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Karama

Dubai, Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất

65

14.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Jebel Ali Village

Dubai, Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất

72

12.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Mushrif Park

Sharjah, Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất

2

6.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Dubai Airport

Dubai, Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất

34

4.6K

Biểu tượng ghim vị trí

AL Qusais

Sharjah, Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất

61

3.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Warsan

Dubai, Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất

16

3.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Hatta

Shinas, Ô-man

38

2.8K

Biểu tượng ghim vị trí

DIP

Dubai, Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất

93

1.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Nad Al Shiba

Dubai, Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất

129

8

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi