Department of Ecology and Environment of Henan Province

Department of Ecology and Environment of Henan Province

government

Trạm

62
followers icon178.3K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 2 năm trước

Giới thiệu

河南省生态环境厅贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。负责建立健全全省生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施全省生态环境保护政策、规划,起草地方性法规、规章草案。参与编制全省主体功能区规划。负责全省重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Forty-seven-zhong

Trịnh Châu, Trung Hoa

167

24.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Yan chang

Trịnh Châu, Trung Hoa

139

22.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Yinhang xuexiao

Trịnh Châu, Trung Hoa

134

17.1K

Biểu tượng ghim vị trí

River Medical University

Trịnh Châu, Trung Hoa

160

13.4K

Biểu tượng ghim vị trí

City monitoring station

Trịnh Châu, Trung Hoa

119

8.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Zhongxin er xiao

Lạc Dương, Trung Hoa

177

8.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Zheng Textile Machinery

Trịnh Châu, Trung Hoa

134

8.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Development Zone Management Committee, New Office District Committee

Lạc Dương, Trung Hoa

174

7.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Zhengzhou Sino French Water Supply Co., Ltd.

Trịnh Châu, Trung Hoa

102

5.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Environmental Protection Agency

Bộc Dương, Trung Hoa

91

5.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Economic Development Zone Management Committee

Trịnh Châu, Trung Hoa

156

4.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Environmental Protection East Hospital

Xinxiang, Trung Hoa

93

3.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Xinfangju

An Dương, Trung Hoa

55

3.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Development Zone Management Committee

Lạc Dương, Trung Hoa

183

3.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Longting Park

Khai Phong, Trung Hoa

177

2.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Development zone

Xinxiang, Trung Hoa

91

2.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Hongmiao Street

An Dương, Trung Hoa

55

2.0K

Biểu tượng ghim vị trí

City one

Xuchang, Trung Hoa

191

2.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Xinhua Hostel

Bình Đỉnh Sơn, Trung Hoa

168

1.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Henan Forestry School

Lạc Dương, Trung Hoa

183

1.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Ying hotel

Hạc Bích, Trung Hoa

42

1.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Yuxi Hotel

Lạc Dương, Trung Hoa

189

1.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Cancer Hospital

Khai Phong, Trung Hoa

305

1.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Audit bureau

Xinyang, Trung Hoa

213

1.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Planning and design institute

Bình Đỉnh Sơn, Trung Hoa

165

1.4K

Biểu tượng ghim vị trí

City Hall

Sanmenxia, Trung Hoa

76

1.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Pingdingshan Institute of Technology

Bình Đỉnh Sơn, Trung Hoa

158

1.3K

Biểu tượng ghim vị trí

City Traffic Police Detachment

Hạc Bích, Trung Hoa

45

1.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Institute of Technology

Nam Dương, Trung Hoa

177

1.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Ginkgo Community

An Dương, Trung Hoa

88

1.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Oilfield transportation company

Bộc Dương, Trung Hoa

161

1.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Han hua guan

Nam Dương, Trung Hoa

206

1.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Pingqiao Branch

Xinyang, Trung Hoa

213

949

Biểu tượng ghim vị trí

Environmental Protection West Hospital

Xinxiang, Trung Hoa

97

905

Biểu tượng ghim vị trí

Lishui River Management Office

Bộc Dương, Trung Hoa

72

880

Biểu tượng ghim vị trí

Luohe University

Tháp Hà, Trung Hoa

196

845

Biểu tượng ghim vị trí

Oilfield geophysical company

Bộc Dương, Trung Hoa

65

826

Biểu tượng ghim vị trí

Monitoring station

Xuchang, Trung Hoa

224

779

Biểu tượng ghim vị trí

Water resources bureau

Tháp Hà, Trung Hoa

163

739

Biểu tượng ghim vị trí

City monitoring station

Hạc Bích, Trung Hoa

82

726

Biểu tượng ghim vị trí

Chuanhui District Environmental Protection Bureau

Chu Khẩu, Trung Hoa

212

701

Biểu tượng ghim vị trí

City Color Printing Factory

Zhumadian, Trung Hoa

350

607

Biểu tượng ghim vị trí

City Environmental Monitoring Station

Chu Khẩu, Trung Hoa

217

581

Biểu tượng ghim vị trí

Development zone

Xuchang, Trung Hoa

196

566

Biểu tượng ghim vị trí

Development zone

Sanmenxia, Trung Hoa

102

559

Biểu tượng ghim vị trí

Environmental monitoring station

Thương Khâu, Trung Hoa

166

556

Biểu tượng ghim vị trí

Weather station

Nam Dương, Trung Hoa

180

547

Biểu tượng ghim vị trí

Liangshi ju

Thương Khâu, Trung Hoa

198

528

Biểu tượng ghim vị trí

Radio and television bureau

Tháp Hà, Trung Hoa

211

519

Biểu tượng ghim vị trí

Nanwan Water Plant

Xinyang, Trung Hoa

191

478

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi