Department of Ecology and Environment of Henan Province

Department of Ecology and Environment of Henan Province

government

Trạm

69
followers icon209.9K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ một năm trước

Giới thiệu

河南省生态环境厅贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。负责建立健全全省生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施全省生态环境保护政策、规划,起草地方性法规、规章草案。参与编制全省主体功能区规划。负责全省重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Forty-seven-zhong

Trịnh Châu, Trung Hoa

149

24.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Yan chang

Trịnh Châu, Trung Hoa

132

21.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Yinhang xuexiao

Trịnh Châu, Trung Hoa

151

17.7K

Biểu tượng ghim vị trí

City monitoring station

Trịnh Châu, Trung Hoa

155

13.9K

Biểu tượng ghim vị trí

River Medical University

Trịnh Châu, Trung Hoa

139

13.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Economic Development Zone Management Committee

Trịnh Châu, Trung Hoa

151

9.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Zhengzhou Sino French Water Supply Co., Ltd.

Trịnh Châu, Trung Hoa

160

9.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Zheng Textile Machinery

Trịnh Châu, Trung Hoa

129

8.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Zhongxin er xiao

Lạc Dương, Trung Hoa

162

7.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Development Zone Management Committee, New Office District Committee

Lạc Dương, Trung Hoa

146

5.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Gangli Reservoir

Trịnh Châu, Trung Hoa

159

4.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Xinfangju

An Dương, Trung Hoa

173

3.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Environmental Protection East Hospital

Xinxiang, Trung Hoa

175

3.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Monitoring station

Xuchang, Trung Hoa

186

3.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Ginkgo Community

An Dương, Trung Hoa

172

3.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Development Zone Management Committee

Lạc Dương, Trung Hoa

152

2.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Development zone

Xinxiang, Trung Hoa

183

2.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Longting Park

Khai Phong, Trung Hoa

192

2.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Henan Forestry School

Lạc Dương, Trung Hoa

158

2.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Cotton Institute

An Dương, Trung Hoa

178

1.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Ying hotel

Hạc Bích, Trung Hoa

174

1.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Han hua guan

Nam Dương, Trung Hoa

183

1.8K

Biểu tượng ghim vị trí

City one

Xuchang, Trung Hoa

178

1.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Hongmiao Street

An Dương, Trung Hoa

173

1.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Yuxi Hotel

Lạc Dương, Trung Hoa

170

1.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Xinhua Hostel

Bình Đỉnh Sơn, Trung Hoa

169

1.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Century Star Kindergarten

Khai Phong, Trung Hoa

174

1.6K

Biểu tượng ghim vị trí

City Traffic Police Detachment

Hạc Bích, Trung Hoa

171

1.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Pingdingshan Institute of Technology

Bình Đỉnh Sơn, Trung Hoa

169

1.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Municipal Environmental Protection Bureau

Tiêu Tác, Trung Hoa

165

1.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Weather station

Nam Dương, Trung Hoa

178

1.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Pingqiao Branch

Xinyang, Trung Hoa

144

1.4K

Biểu tượng ghim vị trí

High-tech Zone Government

Tiêu Tác, Trung Hoa

134

1.3K

Biểu tượng ghim vị trí

City Hall

Sanmenxia, Trung Hoa

155

1.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Cancer Hospital

Khai Phong, Trung Hoa

175

1.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Institute of Technology

Nam Dương, Trung Hoa

177

1.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Audit bureau

Xinyang, Trung Hoa

156

1.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Planning and design institute

Bình Đỉnh Sơn, Trung Hoa

171

1.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Oilfield transportation company

Bộc Dương, Trung Hoa

155

1.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Water resources bureau

Tháp Hà, Trung Hoa

163

1.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Environmental Protection West Hospital

Xinxiang, Trung Hoa

191

1.2K

Biểu tượng ghim vị trí

City Brewing Company

Xinyang, Trung Hoa

149

1.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Environmental Protection Agency

Bộc Dương, Trung Hoa

173

1.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Environmental monitoring station

Thương Khâu, Trung Hoa

153

1.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Oilfield geophysical company

Bộc Dương, Trung Hoa

174

1.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Tai Chi Sports Center

Tiêu Tác, Trung Hoa

157

1.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Luohe University

Tháp Hà, Trung Hoa

171

943

Biểu tượng ghim vị trí

Lishui River Management Office

Bộc Dương, Trung Hoa

167

940

Biểu tượng ghim vị trí

Nanwan Water Plant

Xinyang, Trung Hoa

127

927

Biểu tượng ghim vị trí

Puyang District Environmental Protection Bureau

Thương Khâu, Trung Hoa

152

858

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi