Daejeon Metropolitan City

Daejeon Metropolitan City

government

Trạm

13
followers icon290.0K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 2 năm trước

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Guseong-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

55

46.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Wolpyeong-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

99

44.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Noeun-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

68

42.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Seongnam-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

68

34.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Daeheung-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

72

25.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Jeongnim-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

59

23.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Eumnae-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

95

20.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Sangdae-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

68

19.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Munpyeong-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

97

18.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Munchang-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

59

14.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Daeseong-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

33

1.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Dunsan-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

53

94

Biểu tượng ghim vị trí

Gwanpyeong-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

61

11

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi