Daejeon Metropolitan City

Daejeon Metropolitan City

government

Trạm

13
followers icon385.7K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 10 tháng trước

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Dunsan-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

45

57.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Noeun-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

68

55.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Guseong-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

55

47.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Wolpyeong-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

95

46.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Daeheung-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

99

32.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Jeongnim-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

70

28.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Seongnam-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

105

28.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Sangdae-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

65

23.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Eumnae-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

68

23.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Munpyeong-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

42

22.1K

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi