Daejeon Metropolitan City

Daejeon Metropolitan City

Chính phủ

12 Stations

239K người theo dõi

Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Website

www.daejeon.go.kr/

Stations

Guseong-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

68

Seongnam-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

68

Noeun-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

73

Jeongnim-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

82

Sangdae-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

71

Daeheung-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

68

Munchang-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

66

Eumnae-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

64

Munpyeong-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

64

Dunsan-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

79

Gwanpyeong-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

53

Daeseong-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

71
Giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn trống

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi