contributor profile ribbon iconChiang Mai International School

Chiang Mai International School

educational Contributor

Trạm

2
followers icon216.7K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 3 năm trước

Giới thiệu

Conveniently located in the city of Chiang Mai, Chiang Mai International School (CMIS) provides high quality education in an ideal social and cultural environment. CMIS has been helping meet the educational needs of the international community in northern Thailand since 1954. We offer an English-language, American-sourced education taught from an international perspective.

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Chiang Mai International School

Chiang Mai, Thái Lan

50

212.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Kenneth MacKenzie School

Lampang, Thái Lan

65

4.5K

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi