Bundesamt für Umwelt BAFU (Schweiz)

Bundesamt für Umwelt BAFU (Schweiz)

government

Trạm

15
followers icon47.5K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 10 tháng trước

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Lausanne-César-Roux

Lausanne, Thụy Sĩ

25

12.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Chaumont

Neuchatel, Thụy Sĩ

12

9.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Zürich-Kaserne

Kloten, Thụy Sĩ

78

5.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Payerne

Payerne, Thụy Sĩ

37

3.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Härkingen (NABEL)

Harkingen, Thụy Sĩ

55

3.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Sion - Aéroport

Sion, Thụy Sĩ

45

2.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Dübendorf-EMPA

Dubendorf, Thụy Sĩ

37

2.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Lugano

Lugano, Thụy Sĩ

37

1.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Beromünster

Beromunster, Thụy Sĩ

21

1.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Magadino

Gambarogno, Thụy Sĩ

53

1.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Davos-Seehornwald

Davos, Thụy Sĩ

4

1.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Basel-Binningen

Binningen, Thụy Sĩ

41

1.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Rigi-Seebodenalp

Kussnacht, Thụy Sĩ

2

892

Biểu tượng ghim vị trí

Bern-Bollwerk

Bern, Thụy Sĩ

45

572

Biểu tượng ghim vị trí

Tänikon

Aadorf, Thụy Sĩ

59

16

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi