contributor profile ribbon iconBerkeley International School

Berkeley International School

educational Contributor

Trạm

2
followers icon177.0K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 2 năm trước

Giới thiệu

Established in 2010, Berkeley International School (Berkeley) offers an international quality educational program from Pre-K through Grade 12 welcoming all expatriates as well as host country national families. The overall curriculum is an English language, American-based program with an international perspective.

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Berkeley International School

Bangkok, Thái Lan

59

141.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Berkeley international school

Bang Na, Thái Lan

65

35.6K

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi