Atmospheric Environmental Fukuoka Prefecture

Atmospheric Environmental Fukuoka Prefecture

government

Trạm

25
followers icon16.9K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 2 năm trước

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Dazaifu

Saifu, Nhật Bản

57

3.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Munakata

Munakata, Nhật Bản

25

1.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Kanda

Hisage, Nhật Bản

41

1.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Nishijin

Nishijin, Nhật Bản

33

1.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Itoshima

Itoshima, Nhật Bản

41

1.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Kitakyushu

Kitakyushu, Nhật Bản

33

958

Biểu tượng ghim vị trí

Iizuka

Komodanishi, Nhật Bản

63

930

Biểu tượng ghim vị trí

Sasaguri

Sasaguri, Nhật Bản

45

729

Biểu tượng ghim vị trí

Yoshizuka

Yoshizukahonmachi, Nhật Bản

26

644

Biểu tượng ghim vị trí

Buzen

Buzen, Nhật Bản

29

625

Biểu tượng ghim vị trí

Kashii

Kashii Ekimae, Nhật Bản

53

600

Biểu tượng ghim vị trí

Nogata

Yamabe, Nhật Bản

50

465

Biểu tượng ghim vị trí

Chikugo

Chikugo, Nhật Bản

59

459

Biểu tượng ghim vị trí

Yanagawa

Yanagawa, Nhật Bản

53

380

Biểu tượng ghim vị trí

Yame

Yame, Nhật Bản

25

343

Biểu tượng ghim vị trí

Tagawa

Tagawa, Nhật Bản

37

258

Biểu tượng ghim vị trí

Motooka

Motooka, Nhật Bản

20

236

Biểu tượng ghim vị trí

Moji

Higashimoji, Nhật Bản

16

214

Biểu tượng ghim vị trí

田主丸中学校

Tanushimarumachi Tanushimaru, Nhật Bản

29

173

Biểu tượng ghim vị trí

Jonan Junior High School

Jonanmachi, Nhật Bản

31

164

Biểu tượng ghim vị trí

企救丘局

Kikugaoka, Nhật Bản

19

76

Biểu tượng ghim vị trí

Omuta

Yumeimachi, Nhật Bản

68

72

Biểu tượng ghim vị trí

Koga

Koga, Nhật Bản

59

33

Biểu tượng ghim vị trí

Shinchimachi

Shinchimachi, Nhật Bản

29

10

Biểu tượng ghim vị trí

Asakura

Asakura, Nhật Bản

55

6

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi