Atmo Hauts-de-France

Atmo Hauts-de-France

government

Trạm

31
followers icon15.5K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ một năm trước

Giới thiệu

Atmo Hauts-de-France est un observatoire agréé par l'État français destiné à surveiller la qualité de l'air dans la région Hauts-de-France. Son objet est de mesurer la qualité de l'air, et d'informer les autorités et le public.

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Malo-les-Bains

Malo-les-Bains, Pháp

21

1.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Douai - Theuriet

Douai, Pháp

29

1.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Cappelle

Cappelle-la-Grande, Pháp

17

1.4K

Biểu tượng ghim vị trí

St Pierre Amiens

Amiens, Pháp

33

1.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Marcq-en-Baroeul

Marcq-en-Baroeul, Pháp

12

1.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Faiencerie Creil

Creil, Pháp

17

1.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Harnes Serres

Harnes, Pháp

33

1.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Lens Varsovie

Lens, Pháp

17

980

Biểu tượng ghim vị trí

Bethune - Stade

Bethune, Pháp

44

930

Biểu tượng ghim vị trí

TRAFIC AMIENS

Amiens, Pháp

11

842

Biểu tượng ghim vị trí

St Omer Ribot

Saint-Omer, Pháp

17

801

Biểu tượng ghim vị trí

Sangatte

Sangatte, Pháp

45

745

Biểu tượng ghim vị trí

Boulogne Diderot

Boulogne-sur-Mer, Pháp

53

742

Biểu tượng ghim vị trí

Denain Villars

Denain, Pháp

21

434

Biểu tượng ghim vị trí

Calais - Parmentier

Calais, Pháp

12

255

Biểu tượng ghim vị trí

St Pol sur mer-cheminot

Dunkirk, Pháp

17

239

Biểu tượng ghim vị trí

P. Roth St Quentin

Saint-Quentin, Pháp

29

94

Biểu tượng ghim vị trí

Arrest

Arrest, Pháp

29

88

Biểu tượng ghim vị trí

Maubeuge Joyeuse

Maubeuge, Pháp

25

57

Biểu tượng ghim vị trí

Campagne-lès-B.

Campagne-les-Boulonnais, Pháp

13

50

Biểu tượng ghim vị trí

Noeux-les-Mines

Noeux-les-Mines, Pháp

12

49

Biểu tượng ghim vị trí

Valenciennes - Acacias

Valenciennes, Pháp

61

46

Biểu tượng ghim vị trí

Nogent sur Oise

Nogent-sur-Oise, Pháp

21

43

Biểu tượng ghim vị trí

St-Laurent-Blangy

Saint-Laurent-Blangy, Pháp

95

40

Biểu tượng ghim vị trí

Grande-synthe

Grande-Synthe, Pháp

17

17

Biểu tượng ghim vị trí

Calais Berthelot

Calais, Pháp

19

17

Biểu tượng ghim vị trí

St Quentin

Saint-Quentin, Pháp

30

16

Biểu tượng ghim vị trí

Salouel

Salouel, Pháp

25

9

Biểu tượng ghim vị trí

Neuilly-Saint-Front

Neuilly-Saint-Front, Pháp

18

9

Biểu tượng ghim vị trí

Beauvais - Trafic

Beauvais, Pháp

16

5

Biểu tượng ghim vị trí

Boussière sur Sambre

Bachant, Pháp

0

0

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi