Air quality near Xindu Huangsi Town Government, Xingtai

Air quality index (AQI) and PM2.5 air pollution near Xindu Huangsi Town Government, Xingtai

LAST UPDATE (local time)

0 people follow this station

IQAir map with AQI colorful pins

Weather

What is the current weather near Xindu Huangsi Town Government, Xingtai?

Weather icon
WeatherClear sky
Temperature44.6°C
Humidity35%
Wind3.4 mp/h
Pressure1022 mb

live aqi city ranking

Real-time China city ranking

Tooltip icon
#cityUS AQI
1 Shihezi, Xinjiang

252

2 Yangliuqing, Tianjin

243

3 Bijie, Guizhou

231

4 Yangcun, Tianjin

230

5 Deyang, Sichuan

213

6 Yanliang, Shaanxi

211

7 Mianyang, Sichuan

209

8 Changji, Xinjiang

198

9 Yongchuan, Chongqing

197

10 Tangjiazhuang, Hebei

195

(local time)

SEE WORLD AQI RANKING

live aqi station ranking

Real-time Xingtai air quality ranking

Tooltip icon
#stationUS AQI
1 Ningjin Experimental No.1 Elementary School

176

2 Ningjin Housing and Construction Bureau

176

3 Lincheng Suburban Power Supply Station

174

4 Nangong First Primary School

174

5 Nangong Pure Water Bank Community

173

6 Longyao Liangguanyi Center

171

7 Road and Bridge Company

170

8 Xing Shi College

169

9 Xing Shi High School

169

10 Dahuoquan Park

168

(local time)

SEE WORLD AQI RANKING

US AQI

164

live AQI index
Unhealthy

Human face indicating AQI level

Overview

What is the current air quality near Xindu Huangsi Town Government, Xingtai?

Air pollution levelAir quality indexMain pollutant
Unhealthy 164 US AQItrendPM2.5
PollutantsConcentration
PM2.5
81 µg/m³trend
PM10
136 µg/m³trend
NO2
86 µg/m³trend
SO2
22 µg/m³trend

Health Recommendations

How to protect from air pollution in Xindu Huangsi Town Government?

An IQAir mask icon Wear a mask outdoors
Get a Mask
An IQAir purifier icon Run an air purifier
Get an air purifier
An open window iconClose your windows to avoid dirty outdoor air
A man cycling iconAvoid outdoor exercise

Forecast

Xindu Huangsi Town Government, Xingtai air quality index (AQI) forecast

DayPollution levelWeatherTemperatureWind
Thursday, Dec 2

Good 30 US AQI

Human face indicating AQI level
Friday, Dec 3

Moderate 64 US AQI

Human face indicating AQI level
Saturday, Dec 4

Moderate 85 US AQI

Human face indicating AQI level
Today

Unhealthy 164 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon55.4°39.2°
Wind rotating 170 degree

6.7 mp/h

Monday, Dec 6

Moderate 57 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon51.8°39.2°
Wind rotating 30 degree

13.4 mp/h

Tuesday, Dec 7

Moderate 86 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon48.2°33.8°
Wind rotating 176 degree

6.7 mp/h

Wednesday, Dec 8

Unhealthy for Sensitive Groups 119 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon48.2°37.4°
Wind rotating 182 degree

6.7 mp/h

Thursday, Dec 9

Moderate 100 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon48.2°35.6°
Wind rotating 96 degree

2.2 mp/h

Friday, Dec 10

Unhealthy for Sensitive Groups 121 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon44.6°37.4°
Wind rotating 26 degree

6.7 mp/h

Saturday, Dec 11

Unhealthy for Sensitive Groups 101 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon41°37.4°
Wind rotating 356 degree

2.2 mp/h

Interested in hourly forecast? Get the app

Historical

Historic air quality graph: Xindu Huangsi Town Government, Xingtai

How to best protect from air pollution?

Reduce your air pollution exposure in Xindu Huangsi Town Government, Xingtai

Connect With IQAir

Sign up for our newsletter