National Hydrometeorological Service of Kazakhstan

National Hydrometeorological Service of Kazakhstan

政府

30個站點

69.8K 關注者

關注者的專頁標誌關注者的專頁標誌關注者的專頁標誌關注者的專頁標誌

網站

www.kazhydromet.kz/en

站點

Almaty - Rozybakieva

阿拉木圖, Kazakhstan

7

Ust-Kamanogorsk - no.3: Voroshilov st.

Ust-Kamenogorsk, 哈萨克斯坦

30

Nur-Sultan no.9: Akhmet Baitursynuly

Astana, 哈萨克斯坦

31

Karaganda - no.5:st. Mukanova

Karagandy, 哈萨克斯坦

162

Ust-Kamanogorsk - no.2: Piterskikh Kommunarov

Ust-Kamenogorsk, 哈萨克斯坦

7

Almaty - no.1: Bostandyk district

阿拉木圖, Kazakhstan

14

Nur-Sultan no.5

Astana, 哈萨克斯坦

28

Almaty - no.29: R.Zorge st.

Pervomayka, 哈萨克斯坦

9

Aktobe - no.6: Zhankozha batyr st.

阿克托比, 哈萨克斯坦

10

Almaty - no.3: Alatau

阿拉木圖, Kazakhstan

11

Nur-Sultan no.8: State School #40

Astana, 哈萨克斯坦

20

Nur-Sultan no.6: Almaty

Astana, 哈萨克斯坦

64

Almaty - no.31: Orbita

阿拉木圖, Kazakhstan

26

Almaty - no.6: Zhetysu

阿拉木圖, Kazakhstan

30

Almaty - no.30: Shanyrak-2

Burunday, 哈萨克斯坦

10

Almaty - no.28: Airport area

Pervomayka, 哈萨克斯坦

34

Shymkent - no.5

奇姆肯特, 哈萨克斯坦

75

Almaty - no.4: Turksibsky

Pervomayka, 哈萨克斯坦

5

Kokshetau - no.2: st. Auelbekova

科克舍套, 哈萨克斯坦

12

Zhezkazgan - no.1: st. M.Zhalil

Zhezqazghan, 哈萨克斯坦

3

Taldykorgan - no.1: st. Gagarin

塔爾迪庫爾干, 哈萨克斯坦

1

Almaty - Kamenskoe Plateau

阿拉木圖, Kazakhstan

14

Shchuchinsk - no.5: Shosseynaya st.

Shchuchinsk, 哈萨克斯坦

24

Kyzylorda - no.2: territory of Kustovaya radio station

Kyzyl-Orda, 哈萨克斯坦

19

Aktobe - no.2: Ryskulov st.

阿克托比, 哈萨克斯坦

103

Burabay - no.2: territory of the school named after S. Seifullin

Burabay, 哈萨克斯坦

168

Egorova st. 6

Ust-Kamenogorsk, 哈萨克斯坦

53

Shchuchinsk - no.3: Shchuchinsky Sanatorium

Shchuchinsk, 哈萨克斯坦

10

Shu - no.1: Shuya city hospital

Chu, 哈萨克斯坦

63

Beineu - no.7

Beyneu, 哈萨克斯坦

16
購物車
你的購物是空的

聯系IQAir

接收郵件瞭解我們的動態