Điều gì quyết định thứ hạng các thành phố lớn?


>

Hiện tại, Xếp hạng các thành phố lớn (hoặc chỉ 'Xếp hạng', như được thấy trên ứng dụng của chúng tôi) được tạo thành từ khoảng 90 thành phố lớn, mặc dù điều này có thể tiếp tục tăng khi chúng tôi nhận được yêu cầu thêm vị trí bổ sung. 

báo cáo xếp hạng thành phố ô nhiễm nhất.

Sử dụng trang web hoặc ứng dụng chất lượng không khí (Android hoặc iOS), bạn có thể cuộn xuống và xem danh sách đầy đủ các thành phố được chọn, được xếp hạng theo thứ tự AQI hàng giờ. Danh sách hiện tại đã cố gắng tập trung vào các thành phố lớn với dân số >300.000 người và đại diện cho một loạt các quốc gia để

AirVisual monitors, có bài đọc chúng tôi xác nhận cẩn thận. Bạn luôn có thể kiểm tra nguồn dữ liệu nào đang được sử dụng để tính toán dữ liệu chất lượng không khí của từng thành phố, vì chúng tôi hiển thị những nguồn này một cách minh bạch. Tìm hiểu cách kiểm tra các nguồn dữ liệu của các vị trí khác nhau tại đây: 

Cách kiểm tra nguồn dữ liệu chất lượng không khí của vị trí

Nếu bạn nghĩ rằng thành phố của bạn nên được thêm vào bảng xếp hạng các thành phố lớn, hãy cho chúng tôi biết! 

Liên hệ với nhóm AirVisual

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi