Dấu hoa thị (*) có ý nghĩa gì trên AQI của một số vị trí?


>

Trong khi phạm vi phủ sóng của thế giới về các trạm giám sát không khí trên mặt đất đang tiếp tục phát triển, vẫn còn phần lớn thế giới không có quyền truy cập vào các phép đo chất lượng không khí công cộng, theo thời gian thực.

Như một phương tiện để bắt đầu lấp đầy một số khoảng trống này, AirVisual cung cấp một số dữ liệu AQI ước tính cho các vị trí thiếu các phép đo trên mặt đất, để giúp hướng dẫn các hành động để bảo vệ sức khỏe. Ước tính AQI được tính toán dựa trên dữ liệu PM2.5 vệ tinh.

Trên ứng dụng và trang web AirVisual, chúng tôi quan tâm đến việc hiển thị rõ ràng dữ liệu nào là ước tính và dữ liệu nào đến từ màn hình trên mặt đất, để bạn được thông báo chính xác trong các quyết định bảo vệ sức khỏe của mình.
Xem ví dụ về nhãn "AQI ước tính" bên dưới:


Source: https://www.iqair.com/vi/us/newsroom/what-does-the-asterisk-mean-on-some-locations-aqi

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi