Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ)

government

Trạm

6
followers icon2.2K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ một năm trước

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Kalisz-Wyszyńskiego

Kalisz, Ba Lan

78

742

Biểu tượng ghim vị trí

Piła - ul. Kusocinskiego

Pila, Ba Lan

61

613

Biểu tượng ghim vị trí

Poznan - Dabrowskiego

Poznan, Ba Lan

75

610

Biểu tượng ghim vị trí

Piaski - Krzyzowka

Piaski, Ba Lan

1

135

Biểu tượng ghim vị trí

Konin-Wyszyńskiego

Konin, Ba Lan

74

91

Biểu tượng ghim vị trí

Borowiec - Drapalka

Borowiec, Ba Lan

59

3

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi