U.S. Department of State

U.S. Department of State

Chính phủ

34 Stations

3.2M người theo dõi

Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Website

www.airnow.gov

Stations

US Embassy in Beijing

Bắc Kinh, Trung Hoa

76

US Embassy in Hanoi

Hà Nội, Việt Nam

78

US Embassy in South Jakarta

Jakarta, In-đô-nê-xi-a

65

US Embassy in Central Jakarta

Jakarta, In-đô-nê-xi-a

45

US Embassy in New Delhi

New Delhi, Ấn Độ

149

US Consulate in Guangzhou

Quảng Châu, Trung Hoa

65

US Embassy in Dhaka

Dhaka, Băng-la-đét

110

US Consulate in Dubai

Dubai, Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất

74

US Consulate in Shenyang

Thẩm Dương, Trung Hoa

74

US Embassy Tashkent preliminary data: AirNow.gov/ US State / US EPA

Tashkent, U-dơ-bê-ki-xtan

95

Bishkek Station

Bishkek, Ka-dắc-xtan

168

US Consulate in Mumbai

Mumbai, Ấn Độ

105

US Embassy in Sarajevo

Sarajevo, Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na

93

US Embassy in Pristina

Priština, Kosovo

4

US Embassy in Rangoon

Yangon, Miến Điện

122

US Consulate in Almaty

Almaty, Ka-dắc-xtan

141

US Consulate in Lahore

Lahore, Pa-ki-xtan

124

US Embassy in Kathmandu

Kathmandu, Nê-pan

152

US Embassy in Abu Dhabi

Abu Dhabi, Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất

70

US Embassy in Bogota

Bogotá, Cô-lôm-bi-a

68

US Consulate in Chennai

Chennai, Ấn Độ

165

US Consulate in Kolkata

Kolkata, Ấn Độ

166

US Embassy in Islamabad

Islamabad, Pa-ki-xtan

63

US Embassy in Ulaanbaatar

Ulaanbaatar, Mông Cổ

95

Dushanbe Station

Dushanbe, Tát-gi-ki-xtan

117

US Consulate in Peshawar

Peshawar, Pa-ki-xtan

155

US Embassy in Kampala

Kampala, U-gan-đa

37

US Embassy in Central Addis Ababa

Addis Ababa, Ê-ti-ô-pi-a

29

US Consulate in Hyderabad

Hyderabad, Ấn Độ

91

US Consulate in Karachi

Karachi, Pa-ki-xtan

153

US Embassy in Accra

Accra, Gha-na

76

US Embassy in Phora Durbar

Kathmandu, Nê-pan

155

US Embassy in Abidjan

Abidjan, Bờ Biển Ngà

50

US Embassy in N'Djamena

N'Djamena, Sát

154
Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi