U.S. Department of State

U.S. Department of State

government

Trạm

47
followers icon4.9M người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 3 năm trước

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

US Consulate in Ho Chi Minh City

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

53

1.1M

Biểu tượng ghim vị trí

US Embassy in Hanoi

Hà Nội, Việt Nam

86

736.3K

Biểu tượng ghim vị trí

US Consulate in Shanghai

Thượng Hải, Trung Hoa

61

667.5K

Biểu tượng ghim vị trí

US Embassy in Beijing

Bắc Kinh, Trung Hoa

4

637.8K

Biểu tượng ghim vị trí

US Embassy in South Jakarta

Jakarta, In-đô-nê-xi-a

149

457.5K

Biểu tượng ghim vị trí

US Embassy in Central Jakarta

Jakarta, In-đô-nê-xi-a

152

303.7K

Biểu tượng ghim vị trí

US Embassy in New Delhi

Delhi, Ấn Độ

310

176.5K

Biểu tượng ghim vị trí

US Embassy Vientiane

Viêng Quý, Lào

78

96.2K

Biểu tượng ghim vị trí

US Consulate in Guangzhou

Quảng Châu, Trung Hoa

4

83.0K

Biểu tượng ghim vị trí

US Consulate in Dubai

Dubai, Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất

168

73.9K

Biểu tượng ghim vị trí

US Embassy in Sarajevo

Sarajevo, Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na

234

64.2K

Biểu tượng ghim vị trí

US Embassy in Dhaka

Dhaka, Băng-la-đét

226

54.6K

Biểu tượng ghim vị trí

US Embassy in Kuwait City

Kuwait City, Cô-oét

63

45.8K

Biểu tượng ghim vị trí

US Embassy in Abu Dhabi

Abu Dhabi, Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất

99

34.7K

Biểu tượng ghim vị trí

US Embassy in Pristina

Priština, Kosovo

158

32.2K

Biểu tượng ghim vị trí

US Embassy in Bishkek

Bishkek, Ka-dắc-xtan

137

29.5K

Biểu tượng ghim vị trí

US Embassy in Tashkent

Tashkent, U-dơ-bê-ki-xtan

112

29.0K

Biểu tượng ghim vị trí

US Consulate in Mumbai

Mumbai, Ấn Độ

182

27.3K

Biểu tượng ghim vị trí

US Embassy in Colombo

Colombo, Xri Lan-ca

53

27.3K

Biểu tượng ghim vị trí

US Embassy in Rangoon

Yangon, Miến Điện

61

25.9K

Biểu tượng ghim vị trí

US Consulate in Chennai

Chennai, Ấn Độ

74

25.0K

Biểu tượng ghim vị trí

US Embassy in Kathmandu

Kathmandu, Nê-pan

149

24.7K

Biểu tượng ghim vị trí

US Consulate in Almaty

Almaty, Ka-dắc-xtan

182

24.4K

Biểu tượng ghim vị trí

US Embassy in Bogota

Bogotá, Cô-lôm-bi-a

55

23.9K

Biểu tượng ghim vị trí

US Embassy in Nur-Sultan

Astana, Ka-dắc-xtan

41

22.3K

Biểu tượng ghim vị trí

US Consulate in Lahore

Lahore, Pa-ki-xtan

152

19.3K

Biểu tượng ghim vị trí

US Embassy in Algiers

Algiers, An-ghê-ri

55

12.5K

Biểu tượng ghim vị trí

US Consulate in Kolkata

Kolkata, Ấn Độ

200

10.8K

Biểu tượng ghim vị trí

US Embassy in Baghdad

Baghdad, I-rắc

163

10.0K

Biểu tượng ghim vị trí

US Embassy in Islamabad

Islamabad, Pa-ki-xtan

155

9.7K

Biểu tượng ghim vị trí

US Embassy in Kampala

Kampala, U-gan-đa

78

7.4K

Biểu tượng ghim vị trí

US Embassy in Amman

Amman, Gioóc-đa-ni

91

6.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Dushanbe

Dushanbe, Tát-gi-ki-xtan

173

5.5K

Biểu tượng ghim vị trí

US Consulate in Peshawar

Peshawar, Pa-ki-xtan

216

4.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Ashgabat

Ashgabat, Tuốc-mê-ni-xtan

37

4.6K

Biểu tượng ghim vị trí

US Consulate in Karachi

Karachi, Pa-ki-xtan

219

1.5K

Biểu tượng ghim vị trí

US Embassy in Accra

Accra, Gha-na

65

1.1K

Biểu tượng ghim vị trí

US Embassy in Guatemala City

El Chol, Goa-tê-ma-la

45

880

Biểu tượng ghim vị trí

US Embassy in Abidjan

Abidjan, Bờ Biển Ngà

72

852

Biểu tượng ghim vị trí

US Embassy in Bamako

Bamako, Ma-li

117

801

Biểu tượng ghim vị trí

US Consulate in Jeddah

Jeddah, Ả-rập Xê-út

70

296

Biểu tượng ghim vị trí

US Embassy in Khartoum

Khartoum, Xuđăng

105

261

Biểu tượng ghim vị trí

US Embassy in Phora Durbar

Kathmandu, Nê-pan

112

195

Biểu tượng ghim vị trí

Khartoum Residential

Khartoum, Xuđăng

65

182

Biểu tượng ghim vị trí

US Embassy in San Jose

San Rafael, Cốt-xta Ri-ca

33

6

Biểu tượng ghim vị trí

US Consulate in Hyderabad

Hyderabad, Ấn Độ

171

1

Biểu tượng ghim vị trí

US Embassy in N'Djamena

N'Djamena, Sát

107

1

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi