USC Environmental Health Centers

USC Environmental Health Centers

educational

Trạm

1
followers icon9.0K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 4 năm trước

Giới thiệu

USC Environmental Health Centers seek to inform people about the health effects of pollution through research and outreach. USC Environmental Health is in the Division of Environmental Health of the Department of Preventive Medicine at Keck School of Medicine of USC. The Center’s primary areas of research are in understanding environmental contributions to respiratory disease, cardiovascular disease, cancer, and other health outcomes.

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

USCEHC - Fair Oaks Avenue

Alhambra, Hoa Kỳ

12

9.0K

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi