Tamil Nadu Pollution Control Board

Tamil Nadu Pollution Control Board

government

Trạm

1
followers icon5 người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 8 tháng trước

Giới thiệu

The main functions of the TNPCB are to plan a comprehensive programme for the prevention, control and abatement of water and air pollution. As well as to advise the State Government on any matter concerning the prevention, control or abatement of water and air pollution. They do so by collecting and disseminating information relating to water and air pollution and the prevention, control, or abatement thereof.

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Perungudi, Chennai - TNPCB

Perungudi, Ấn Độ

138

1

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi