Shaanxi Provincial Environmental Monitoring Center

Shaanxi Provincial Environmental Monitoring Center

Chính phủ

156 Stations

839.5K người theo dõi

Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Website

113.140.66.226:8024/sxAQIWeb/

Giới thiệu

陕西省环境监测中心站成立于1975年, 是从事环境监测的公益性事业单位, 隶属于陕西省环境保护厅,业务上受中国环境监测总站的指导, 属国家环境监测网络一级站。

Stations

Yanta

Tây An, Trung Hoa

86

Yunyang Xian

Tây An, Trung Hoa

93

Changan

Tây An, Trung Hoa

97

Xiaozhai

Tây An, Trung Hoa

97

Beilin

Tây An, Trung Hoa

84

City People's Stadium

Tây An, Trung Hoa

95

Dongliao Xian

Liêu Nguyên, Trung Hoa

84

City monitoring station

Hán Trung, Trung Hoa

41

Gaoyakaiguan factory

Tây An, Trung Hoa

86

College of Arts and Sciences

Baoji, Trung Hoa

74

Guangyuntan

Tây An, Trung Hoa

88

Yangxian government

Hán Trung, Trung Hoa

25

Baqiao

Tây An, Trung Hoa

97

Weiyang

Tây An, Trung Hoa

86

Miaogou Village

Guozhen, Trung Hoa

82

Monitoring station

Baoji, Trung Hoa

82

Technical School

Baoji, Trung Hoa

68

Linyi District

Vị Nam, Trung Hoa

82

Sanlu Hospital

Baoji, Trung Hoa

84

Weather station

Hàm Dương, Trung Hoa

88

Sandi Primary School

Baoji, Trung Hoa

82

Liang Si Du

Hàm Dương, Trung Hoa

97

Normal university

Hàm Dương, Trung Hoa

127

Experimental middle school

Hàm Dương, Trung Hoa

117

Hu County Cultural and Sports Bureau

Yuxia, Trung Hoa

86

Ribao she

Vị Nam, Trung Hoa

95

Chencang Environmental Protection Bureau

Baoji, Trung Hoa

82

Tiyuguan

Vị Nam, Trung Hoa

76

Beidu Station

Hàm Dương, Trung Hoa

63

High-tech

Vị Nam, Trung Hoa

86

Hanbin District Procuratorate

Ankang, Trung Hoa

21

Ankang City Monitoring Station

Ankang, Trung Hoa

18

Huayin City Government

Huayin, Trung Hoa

88

New District Management Committee

Tongchuan, Trung Hoa

84

Shiji guangchang

Du Lâm, Trung Hoa

144

Meixian Environmental Protection Bureau

Guozhen, Trung Hoa

82

Experimental middle school

Du Lâm, Trung Hoa

158

Xingping City Water Company

Hàm Dương, Trung Hoa

80

Wang Yi District Government

Tongchuan, Trung Hoa

88

Xiangxi Cave

Ankang, Trung Hoa

18

Zhenping County Environmental Protection Bureau

Ankang, Trung Hoa

18

Jinggan Square, Jingyang County

Hàm Dương, Trung Hoa

117

Wugong County Monitoring Station

Yuxia, Trung Hoa

107

Hanchuan Machine Tool Factory

Hán Trung, Trung Hoa

37

Baimi Avenue

Yanan, Trung Hoa

63

Lantian County Government

Lintong, Trung Hoa

70

Yanda Medical Affiliated Hospital

Yanan, Trung Hoa

110

Chenggu County Government

Hán Trung, Trung Hoa

21

Dingbian County No. 4 Middle School

Wuzhong, Trung Hoa

76

Ziyang County Meteorological Bureau

Ankang, Trung Hoa

18
Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi