Ningbo Air Quality Real-Time Release Platform

Ningbo Air Quality Real-Time Release Platform

government

Trạm

21
followers icon93.8K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 2 năm trước

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Taikoo Elementary School

Ninh Ba, Trung Hoa

149

26.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Wanli College

Ninh Ba, Trung Hoa

124

25.8K

Biểu tượng ghim vị trí

City Environmental Monitoring Center

Ninh Ba, Trung Hoa

93

19.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Wanli International School

Ninh Ba, Trung Hoa

122

9.2K

Biểu tượng ghim vị trí

District Environmental Protection Building

Ninh Ba, Trung Hoa

137

6.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Qianhu Water Plant

Ninh Ba, Trung Hoa

146

5.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Longsai Hospital

Ninh Ba, Trung Hoa

152

531

Biểu tượng ghim vị trí

Xiangshan Wenfeng School

Ninghai, Trung Hoa

114

192

Biểu tượng ghim vị trí

Longshan Park

Yuyao, Trung Hoa

139

79

Biểu tượng ghim vị trí

Qilipu Water Plant

Yuyao, Trung Hoa

146

49

Biểu tượng ghim vị trí

Cixi Environmental Protection Bureau

Yuyao, Trung Hoa

139

48

Biểu tượng ghim vị trí

Education Bureau

Fenghua, Trung Hoa

105

39

Biểu tượng ghim vị trí

Xikou Town Government

Fenghua, Trung Hoa

76

30

Biểu tượng ghim vị trí

Baisha Activity Center (Jiangbei)

Ninh Ba, Trung Hoa

137

27

Biểu tượng ghim vị trí

New Port Elementary School

Ninghai, Trung Hoa

59

21

Biểu tượng ghim vị trí

Daxie Wenyiguan

Zhoushan, Trung Hoa

110

20

Biểu tượng ghim vị trí

Ninghai Yuelong Residential District Traffic Management Station

Ninghai, Trung Hoa

78

9

Biểu tượng ghim vị trí

Cixi Hangzhou Wanzhongdeng Vocational School

Yuyao, Trung Hoa

124

4

Biểu tượng ghim vị trí

Ninghai Experimental Primary School Education Group Chengnan Campus

Ninghai, Trung Hoa

84

3

Biểu tượng ghim vị trí

Ningbo Jiangbei Cicheng Adult School

Ninh Ba, Trung Hoa

157

1

Biểu tượng ghim vị trí

Cixi No.3 Experimental Primary School

Yuyao, Trung Hoa

152

0

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi