Nanjing Environment Monitoring Center

Nanjing Environment Monitoring Center

government

Trạm

10
followers icon218.5K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 2 năm trước

Giới thiệu

南京市环境监测中心站成立于1979年,监测业务包括水、大气、土壤和生态环境质量、污染源监测等,是全市环境监测系统的网络中心、技术中心、信息中心和培训中心。监测用房5800平方米,仪器设备1800余台套,具备计量认证(CMA)资质和中国实验室国家认可(CNAS)资质,是国家环境标准样品协作实验室。

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Zhonghuamen

Nam Kinh, Trung Hoa

151

52.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Xianlin University City

Nam Kinh, Trung Hoa

127

37.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Shanxi Road

Nam Kinh, Trung Hoa

127

30.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Ruijin Road

Nam Kinh, Trung Hoa

153

28.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Olympic Sports Center

Nam Kinh, Trung Hoa

165

20.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Caochang men

Nam Kinh, Trung Hoa

110

17.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Xuanwu Lake

Nam Kinh, Trung Hoa

155

17.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Maiqiao Bridge

Nam Kinh, Trung Hoa

127

13.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Pukou

Nam Kinh, Trung Hoa

144

889

Biểu tượng ghim vị trí

Jiangning Rainbow Bridge

Xiaolingwei, Trung Hoa

164

4

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi