Ministry for Environment, Agriculture and Energy Saxony-Anhalt

Ministry for Environment, Agriculture and Energy Saxony-Anhalt

government

Trạm

22
followers icon3.6K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ một năm trước

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Guericke Stra

Magdeburg, Đức

0

673

Biểu tượng ghim vị trí

Paracelsusstr

Halle (Saale), Đức

0

610

Biểu tượng ghim vị trí

Halle - Nord

Halle (Saale), Đức

20

462

Biểu tượng ghim vị trí

Schleinufer

Magdeburg, Đức

3

409

Biểu tượng ghim vị trí

Magdeburg West

Magdeburg, Đức

0

321

Biểu tượng ghim vị trí

Wolfen

Bitterfeld-Wolfen, Đức

20

195

Biểu tượng ghim vị trí

Stendal Stadtsee

Stendal, Đức

0

176

Biểu tượng ghim vị trí

Leuna

Leuna, Đức

2

160

Biểu tượng ghim vị trí

Domäne Bobbe

Dornbock, Đức

20

107

Biểu tượng ghim vị trí

Am Krug

Weißenfels, Đức

0

69

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi