contributor profile ribbon iconLanna International School

Lanna International School

educational Contributor

Trạm

1
followers icon264.5K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 3 năm trước

Giới thiệu

Lanna International School serves the Chiang Mai community by providing a high quality British curriculum based education in a non-sectarian, English-medium, international school setting. Lanna International School Thailand's student population, representing twenty-four nationalities and seventeen languages is truly international, with students of diverse cultural and linguistic backgrounds.

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Lanna International Secondary school

Chiang Mai, Thái Lan

61

264.5K

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi