Kazhydromet

Kazhydromet

government

Trạm

75
followers icon41.8K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 3 năm trước

Ust-Kamanogorsk - no.3: Voroshilov st.

Ust-Kamenogorsk, Ka-dắc-xtan

5

Nur-Sultan no.9: Akhmet Baitursynuly

Astana, Ka-dắc-xtan

26

Satpayev st. 12

Ust-Kamenogorsk, Ka-dắc-xtan

66

Karaganda - no.5:st. Mukanova

Karagandy, Ka-dắc-xtan

185

Pavlodar - no.5: st. Estaya

Pavlodar, Ka-dắc-xtan

7

Ust-Kamanogorsk - no.2: Piterskikh Kommunarov

Ust-Kamenogorsk, Ka-dắc-xtan

5

Aktobe - no.6: Zhankozha batyr st.

Aqtobe, Ka-dắc-xtan

6

Nur-Sultan no.5

Astana, Ka-dắc-xtan

48

Almaty - no.29: R.Zorge st.

Pervomayka, Ka-dắc-xtan

58

Nur-Sultan no.8: State School #40

Astana, Ka-dắc-xtan

13

Pavlodar - no.7: st. Toraigyrova-Dyusenova

Pavlodar, Ka-dắc-xtan

40

Almaty - no.6: Zhetysu

Almaty, Ka-dắc-xtan

25

Nur-Sultan no.6: Almaty

Astana, Ka-dắc-xtan

44

Almaty - no.4: Turksibsky

Pervomayka, Ka-dắc-xtan

5

Kostanay - no.4: st. Mayakovsky-Volynova

Kostanay, Ka-dắc-xtan

0

Almaty - no.30: Shanyrak-2

Burunday, Ka-dắc-xtan

7

Kokshetau - no.2: st. Auelbekova

Kokshetau, Ka-dắc-xtan

7

Petropavlovsk - no.6: st. Jubilee

Petropavl, Ka-dắc-xtan

1

Zhezkazgan - no.1: st. M.Zhalil

Zhezqazghan, Ka-dắc-xtan

11

Taldykorgan - no.1: st. Gagarin

Taldykorgan, Ka-dắc-xtan

5

Almaty - no.3: Alatau

Almaty, Ka-dắc-xtan

29

Shymkent - no.5

Shymkent, Ka-dắc-xtan

12

Almaty - no.1: Bostandyk district

Almaty, Ka-dắc-xtan

32

Shchuchinsk - no.5: Shosseynaya st.

Shchuchinsk, Ka-dắc-xtan

6

Almaty - no.31: Orbita

Almaty, Ka-dắc-xtan

13

Almaty - no.27: Gornaya st.

Almaty, Ka-dắc-xtan

0

Almaty - Timiryazeva

Almaty, Ka-dắc-xtan

15

Kyzylorda - no.2: territory of Kustovaya radio station

Kyzyl-Orda, Ka-dắc-xtan

36

Semey no.3: Aerologic station

Semey, Ka-dắc-xtan

2

Burabay - no.2: territory of the school named after S. Seifullin

Burabay, Ka-dắc-xtan

138

Almaty - Kamenskoe Plateau

Almaty, Ka-dắc-xtan

32

Almaty - no.5: ice arena

Almaty, Ka-dắc-xtan

29

Taraz - no.6: st. Satpayev and Dzhambul Avenue

Taraz, Ka-dắc-xtan

3

Nur-Sultan no.1: Zhamby

Astana, Ka-dắc-xtan

9

Almaty - no.2: Rayymbek

Burunday, Ka-dắc-xtan

6

Pavlodar - no.3: st. Lomova

Pavlodar, Ka-dắc-xtan

25

Egorova st. 6

Ust-Kamenogorsk, Ka-dắc-xtan

23

Almaty - no.28: Airport area

Pervomayka, Ka-dắc-xtan

45

Semey no.1 - Naimanbaev St

Semey, Ka-dắc-xtan

17

Pavlodar - no.6: st. Zaton

Pavlodar, Ka-dắc-xtan

4

Aktobe - no.2: Ryskulov st.

Aqtobe, Ka-dắc-xtan

73

Shu - no.1: Shuya city hospital

Chu, Ka-dắc-xtan

10

Stepnogorsk - no.1

Stepnogorsk, Ka-dắc-xtan

0

Aktobe - no.4: Belinsky st.

Aqtobe, Ka-dắc-xtan

27

Petropavlovsk - no.5: st. Parkovaya

Petropavl, Ka-dắc-xtan

40

Aksay - no.4: st. Utvinskaya

Aqsay, Ka-dắc-xtan

1

Pavlodar - no.1: st. Kamzin and Chkalova

Pavlodar, Ka-dắc-xtan

17

Pavlodar - no.4: st. Kaz. Truth

Pavlodar, Ka-dắc-xtan

1

Ridder - no.3: Ulitsa 9 Maya

Ridder, Ka-dắc-xtan

1

Aktobe - no.3: Yesset batyr st.

Aqtobe, Ka-dắc-xtan

55
Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi