Department of Ecology and Environment of Jiangsu Province

Department of Ecology and Environment of Jiangsu Province

government

Trạm

139
followers icon775.5K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ một năm trước

Giới thiệu

江苏省生态环境厅是省政府组成部门,贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。生态环境厅贯彻执行国家生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施,起草相关地方性法规和省政府规章草案;负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Suzhou Industrial Park

Tô Châu, Trung Hoa

61

131.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Zhonghuamen

Nam Kinh, Trung Hoa

55

46.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Wangzhuang

Vô Tích, Trung Hoa

76

39.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Ruijin Road

Nam Kinh, Trung Hoa

55

37.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Xianlin University City

Nam Kinh, Trung Hoa

29

36.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Olympic Sports Center

Nam Kinh, Trung Hoa

61

32.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Shanxi Road

Nam Kinh, Trung Hoa

55

27.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Xiangcheng District

Tô Châu, Trung Hoa

65

24.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Caochang men

Nam Kinh, Trung Hoa

37

22.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Cao zhang

Vô Tích, Trung Hoa

72

22.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Suzhou New District

Tô Châu, Trung Hoa

68

20.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Xuanwu Lake

Nam Kinh, Trung Hoa

55

20.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Yagang chang

Tô Châu, Trung Hoa

65

19.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Caixiang

Tô Châu, Trung Hoa

59

18.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Dongting

Vô Tích, Trung Hoa

65

18.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Government Centre

Thường Châu, Trung Hoa

74

17.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Wuzhong District

Tô Châu, Trung Hoa

63

15.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Maiqiao Bridge

Nam Kinh, Trung Hoa

50

14.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Xue lang

Vô Tích, Trung Hoa

61

14.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Shangfang shan

Tô Châu, Trung Hoa

68

11.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Rongxiang

Vô Tích, Trung Hoa

61

10.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Qitang

Vô Tích, Trung Hoa

50

10.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Wujin Monitoring Station

Thường Châu, Trung Hoa

68

9.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Chengzhong

Nam Thông, Trung Hoa

55

7.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Nanjiao

Nam Thông, Trung Hoa

65

6.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Huang xiang

Vô Tích, Trung Hoa

97

6.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Clock tower

Thường Châu, Trung Hoa

74

6.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Yellow River New Village

Xuzhou, Trung Hoa

137

6.1K

Biểu tượng ghim vị trí

City monitoring station

Thường Châu, Trung Hoa

61

5.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Hongqiao

Nam Thông, Trung Hoa

76

5.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Minjiang Monitoring Station

Dương Châu, Trung Hoa

59

5.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Huaita

Xuzhou, Trung Hoa

37

5.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Shi ji kong zhongxin

Zhenjiang, Trung Hoa

45

5.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Yan qiao

Vô Tích, Trung Hoa

76

5.2K

Biểu tượng ghim vị trí

anjia

Thường Châu, Trung Hoa

80

4.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Xianlin University Town

Nam Kinh, Trung Hoa

37

4.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Baolong Square

Diêm Thành, Trung Hoa

61

4.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Tongshan District Admissions Office

Xuzhou, Trung Hoa

105

4.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Pukou

Nam Kinh, Trung Hoa

13

4.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Vocational education center

Zhenjiang, Trung Hoa

65

4.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Xinghu huayuan

Nam Thông, Trung Hoa

65

3.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Economic Development Zone

Thường Châu, Trung Hoa

95

3.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Dantu District Monitoring Station

Zhenjiang, Trung Hoa

25

3.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Academy of Agricultural Sciences

Xuzhou, Trung Hoa

117

3.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Xincheng qu

Xuzhou, Trung Hoa

112

3.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Development Zone Management Committee

Diêm Thành, Trung Hoa

63

3.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Bo chishan

Huaian, Trung Hoa

86

3.0K

Biểu tượng ghim vị trí

City Sports Bureau

Dương Châu, Trung Hoa

99

3.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Urban And Rural Bureau Of Construction

Dương Châu, Trung Hoa

57

2.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Gulou District Government

Xuzhou, Trung Hoa

105

2.5K

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi