Chungnam Institute of Health and Environment

Chungnam Institute of Health and Environment

government

Trạm

46
followers icon1.1M người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 2 năm trước

Giới thiệu

Chungnam Institute of Health and Environment ensures a clean environment and health for Chungnam citizens by protecting clean air, water, and land.

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Seocho-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

55

498.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Dunpo-myeon

Asan, Nam Triều Tiên

86

176.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Baekseok-dong

Cheonan, Nam Triều Tiên

80

94.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Seonghwang-dong

Cheonan, Nam Triều Tiên

68

73.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Seongseong-dong

Cheonan, Nam Triều Tiên

80

42.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Baebang-eup

Asan, Nam Triều Tiên

72

34.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Mojong-dong

Asan, Nam Triều Tiên

70

21.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Geumsan-eup

Geumsan, Nam Triều Tiên

74

19.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Gongju

Gongju, Nam Triều Tiên

74

16.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Dongmun-dong

Seosan, Nam Triều Tiên

70

15.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Nonsan

Nonsan, Nam Triều Tiên

50

15.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Seonggeo-eup

Cheonan, Nam Triều Tiên

78

14.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Eomsa-myeon

Gyeryong, Nam Triều Tiên

61

11.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Dogo-myeon

Asan, Nam Triều Tiên

74

8.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Inju-myeon

Asan, Nam Triều Tiên

78

7.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Yesan-gun

Yesan, Nam Triều Tiên

50

6.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Songsan-myeon

Dangjin, Nam Triều Tiên

76

6.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Buyeo-eub

Buyeo, Nam Triều Tiên

57

6.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Janghang-eup

Gunsan, Nam Triều Tiên

72

5.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Daesan-ri

Seosan, Nam Triều Tiên

61

5.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Sagok-myeon

Gongju, Nam Triều Tiên

63

4.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Cheongyang-eup

Cheongyang, Nam Triều Tiên

68

3.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Daecheon 2-dong

Boryeong, Nam Triều Tiên

59

3.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Sinbang-dong

Cheonan, Nam Triều Tiên

80

2.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Seomyeon

Seocheon, Nam Triều Tiên

41

2.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Jugyo-myeon

Boryeong, Nam Triều Tiên

84

2.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Dokgot-ri

Seosan, Nam Triều Tiên

57

2.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Dangjin City Hall

Dangjin, Nam Triều Tiên

68

1.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Iwon-myeon

Taean, Nam Triều Tiên

55

1.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Jangjae-ri

Cheonan, Nam Triều Tiên

86

801

Biểu tượng ghim vị trí

Pado-ri

Taean, Nam Triều Tiên

63

591

Biểu tượng ghim vị trí

Janghang Port

Gunsan, Nam Triều Tiên

93

208

Biểu tượng ghim vị trí

Wonbuk-myeon

Taean, Nam Triều Tiên

59

173

Biểu tượng ghim vị trí

Daesan Port

Dangjin, Nam Triều Tiên

74

57

Biểu tượng ghim vị trí

Hongseong-eup

Hongseong, Nam Triều Tiên

70

31

Biểu tượng ghim vị trí

Gyeongnyeolbiyeoldo Island

Taean, Nam Triều Tiên

88

25

Biểu tượng ghim vị trí

Seongyeon-myeon

Taesal-li, Nam Triều Tiên

50

17

Biểu tượng ghim vị trí

Naepo

Hongseong, Nam Triều Tiên

63

16

Biểu tượng ghim vị trí

Yeonmu-eup

Yonmu, Nam Triều Tiên

91

14

Biểu tượng ghim vị trí

Tancheon-myeon

Buyeo, Nam Triều Tiên

76

12

Biểu tượng ghim vị trí

Oeyeondo Island

Taisen-ri, Nam Triều Tiên

82

9

Biểu tượng ghim vị trí

Seongdong-myeon

Nonsan, Nam Triều Tiên

80

4

Biểu tượng ghim vị trí

Taean-eup

Taean, Nam Triều Tiên

65

4

Biểu tượng ghim vị trí

Jeongsan-myeon

Gongju, Nam Triều Tiên

78

2

Biểu tượng ghim vị trí

Pyeongtaek Dangjin Port

Yeongi, Nam Triều Tiên

110

2

Biểu tượng ghim vị trí

Sapgyo-eup

Yesan, Nam Triều Tiên

82

1

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi