Chungnam Institute of Health and Environment

Chungnam Institute of Health and Environment

government

Trạm

28
followers icon637.7K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ một năm trước

Giới thiệu

Chungnam Institute of Health and Environment ensures a clean environment and health for Chungnam citizens by protecting clean air, water, and land.

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Seocho-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

59

496.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Seongseong-dong

Cheonan, Nam Triều Tiên

134

41.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Dongmun-dong

Seosan, Nam Triều Tiên

57

18.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Daecheon 2-dong

Boryeong, Nam Triều Tiên

80

18.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Seonggeo-eup

Cheonan, Nam Triều Tiên

141

16.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Dangjin City Hall

Dangjin, Nam Triều Tiên

33

14.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Buyeo-eub

Buyeo, Nam Triều Tiên

61

6.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Daesan-ri

Seosan, Nam Triều Tiên

68

5.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Sagok-myeon

Gongju, Nam Triều Tiên

95

4.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Janghang-eup

Gunsan, Nam Triều Tiên

59

4.4K

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi