India System of Air Quality and Weather Forecasting And Research (SAFAR)

India System of Air Quality and Weather Forecasting And Research (SAFAR)

government

Trạm

34
followers icon757.3K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

IMD Aya Nagar - SAFAR

Delhi, Ấn Độ

161

181.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Pusa, New Delhi - IMD

Karol Bagh, Ấn Độ

160

106.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Delhi University - SAFAR

Karol Bagh, Ấn Độ

168

70.2K

Biểu tượng ghim vị trí

IMD Lodhi Road - SAFAR

Defence Colony, Ấn Độ

165

64.8K

Biểu tượng ghim vị trí

NISE Gwal Pahari, Gurugram - IMD

Delhi, Ấn Độ

161

60.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Chakala-Andheri East, Mumbai - IITM

Powai, Ấn Độ

126

25.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Bandra Kurla Complex, Mumbai - IITM

Mumbai, Ấn Độ

161

24.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Sector-19A Nerul, Navi Mumbai - IITM

Artist Village, Ấn Độ

152

22.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Worli - SAFAR

Mumbai, Ấn Độ

96

20.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Borivali East, Mumbai - IITM

Borivli, Ấn Độ

107

17.9K

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi