Hunan Province Environmental Air Quality

Hunan Province Environmental Air Quality

Chính phủ

193 Stations

245.2K người theo dõi

Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Website

sthjt.hunan.gov.cn

Stations

Yuhua District Environmental Protection Bureau

Trường Sa, Trung Hoa

74

Wu Jialing

Trường Sa, Trung Hoa

74

Economic Development Bureau

Trường Sa, Trung Hoa

72

Hunan Normal University

Trường Sa, Trung Hoa

74

City monitoring station

Chu Châu, Trung Hoa

84

Ma po ling

Trường Sa, Trung Hoa

70

Nanhu Scenic Area

Nhạc Dương, Trung Hoa

72

Shiwei dangxiao

Hành Dương, Trung Hoa

68

Gaokai District Environmental Protection Bureau

Trường Sa, Trung Hoa

68

Yueyang County

Nhạc Dương, Trung Hoa

59

Development zone

Nhạc Dương, Trung Hoa

86

Industrial Park

Nhạc Dương, Trung Hoa

55

Tianxin District Environmental Protection Bureau

Trường Sa, Trung Hoa

61

Weiyang Road

Trương Gia Giới, Trung Hoa

155

Tiantai Mountain Villa

Chu Châu, Trung Hoa

68

Hunan University of Traditional Chinese Medicine

Trường Sa, Trung Hoa

76

Dingchengquyuxia

Thường Đức, Trung Hoa

110

Vacuum electromechanical company

Hành Dương, Trung Hoa

91

Electric power bureau

Trương Gia Giới, Trung Hoa

154

City monitoring station

Hành Dương, Trung Hoa

93

Changsha Railway Station

Trường Sa, Trung Hoa

55

Wulingquchanggeng

Thường Đức, Trung Hoa

99

Wangcheng District

Yutan, Trung Hoa

59

Shaping

Trường Sa, Trung Hoa

33

Bantang

Tương Đàm, Trung Hoa

63

Train station

Chu Châu, Trung Hoa

74

Lengshuijiang City

Shangmei, Trung Hoa

78

Jiang Yan

Tương Đàm, Trung Hoa

68

Wulingquyongan

Thường Đức, Trung Hoa

134

City monitoring station

Tương Đàm, Trung Hoa

74

Zhuye Hospital

Chu Châu, Trung Hoa

99

Monitoring building

Hoài Hóa, Trung Hoa

80

Keda

Tương Đàm, Trung Hoa

78

Yunxi District

Nhạc Dương, Trung Hoa

41

Heshan Environmental Protection Bureau

Yiyang, Trung Hoa

122

Hexi Local Taxation Bureau

Hoài Hóa, Trung Hoa

50

Changsha County

Trường Sa, Trung Hoa

53

Xiangtan City

Tương Đàm, Trung Hoa

72

City Environmental Monitoring Station

Yongzhou, Trung Hoa

105

Yuan 169 yiyuan

Hành Dương, Trung Hoa

74

Zhaoshan

Tương Đàm, Trung Hoa

86

City special education school

Yiyang, Trung Hoa

80

Xiangxi State Government

Xiangxi, Trung Hoa

80

City No. 4

Chu Châu, Trung Hoa

74

Municipal Audit Office

Chenzhou, Trung Hoa

25

Shi er zhong

Thường Đức, Trung Hoa

117

Hanshou County

Thường Đức, Trung Hoa

82

City Hall

Lâu Để, Trung Hoa

53

City Fourth Hospital

Hoài Hóa, Trung Hoa

53

Junshan District

Nhạc Dương, Trung Hoa

80
Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi