Hunan Province Environmental Air Quality

Hunan Province Environmental Air Quality

government

Trạm

182
followers icon109.6K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 2 năm trước

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Hunan Normal University

Trường Sa, Trung Hoa

68

15.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Wu Jialing

Trường Sa, Trung Hoa

65

13.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Ma po ling

Trường Sa, Trung Hoa

59

12.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Economic Development Bureau

Trường Sa, Trung Hoa

65

8.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Yuhua District Environmental Protection Bureau

Trường Sa, Trung Hoa

74

8.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Tianxin District Environmental Protection Bureau

Trường Sa, Trung Hoa

76

8.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Gaokai District Environmental Protection Bureau

Trường Sa, Trung Hoa

68

6.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Hunan University of Traditional Chinese Medicine

Trường Sa, Trung Hoa

57

3.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Tiantai Mountain Villa

Chu Châu, Trung Hoa

80

3.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Weiyang Road

Trương Gia Giới, Trung Hoa

86

3.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Zhangjiajie Electric Industry Bureau

Trương Gia Giới, Trung Hoa

86

2.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Zhuzhou City Monitoring Station

Chu Châu, Trung Hoa

84

1.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Dingcheng District Yuxia

Thường Đức, Trung Hoa

72

1.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Changgeng Wuling District

Thường Đức, Trung Hoa

59

1.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Nanhu Scenic Area

Nhạc Dương, Trung Hoa

50

1.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Xiangtan City Monitoring Station

Tương Đàm, Trung Hoa

76

1.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Bantang

Tương Đàm, Trung Hoa

76

962

Biểu tượng ghim vị trí

Shaoyang City Development Zone

Nhạc Dương, Trung Hoa

57

927

Biểu tượng ghim vị trí

Zhuzhou City Train Station

Chu Châu, Trung Hoa

70

880

Biểu tượng ghim vị trí

Keda

Tương Đàm, Trung Hoa

70

817

Biểu tượng ghim vị trí

Yongan Wuling District

Thường Đức, Trung Hoa

74

801

Biểu tượng ghim vị trí

Shaping

Trường Sa, Trung Hoa

65

729

Biểu tượng ghim vị trí

Zhuye Hospital

Chu Châu, Trung Hoa

80

695

Biểu tượng ghim vị trí

Jiang Yan

Tương Đàm, Trung Hoa

76

625

Biểu tượng ghim vị trí

Changde City No. 2 Middle School

Thường Đức, Trung Hoa

68

625

Biểu tượng ghim vị trí

Heshan Environmental Protection Bureau

Yiyang, Trung Hoa

61

622

Biểu tượng ghim vị trí

Chenzhou City Environmental Protection Bureau

Chenzhou, Trung Hoa

80

613

Biểu tượng ghim vị trí

Yunxi District

Nhạc Dương, Trung Hoa

55

550

Biểu tượng ghim vị trí

Zhaoshan Mountain

Tương Đàm, Trung Hoa

74

484

Biểu tượng ghim vị trí

Huaihua Monitoring Building

Hoài Hóa, Trung Hoa

84

462

Biểu tượng ghim vị trí

Yiyang City Special Education School

Yiyang, Trung Hoa

97

446

Biểu tượng ghim vị trí

Hexi Local Taxation Bureau

Hoài Hóa, Trung Hoa

65

368

Biểu tượng ghim vị trí

Former 169 Hospital

Hành Dương, Trung Hoa

65

358

Biểu tượng ghim vị trí

Chenzhou City Audit Bureau

Chenzhou, Trung Hoa

80

358

Biểu tượng ghim vị trí

Yuntian Middle School

Chu Châu, Trung Hoa

74

349

Biểu tượng ghim vị trí

Yuetang

Tương Đàm, Trung Hoa

70

311

Biểu tượng ghim vị trí

Lingling District Environmental Protection Bureau

Yongzhou, Trung Hoa

97

296

Biểu tượng ghim vị trí

Huaihua City Four Hospital

Hoài Hóa, Trung Hoa

72

274

Biểu tượng ghim vị trí

Loudi Municipal Government

Lâu Để, Trung Hoa

99

270

Biểu tượng ghim vị trí

Jinfeng Reservoir

Nhạc Dương, Trung Hoa

63

255

Biểu tượng ghim vị trí

Xinglong Pedestrian Street

Chenzhou, Trung Hoa

84

245

Biểu tượng ghim vị trí

Changsha County

Trường Sa, Trung Hoa

65

226

Biểu tượng ghim vị trí

Hengyang Chemical General Factory

Hành Dương, Trung Hoa

78

223

Biểu tượng ghim vị trí

Matouling

Chenzhou, Trung Hoa

78

223

Biểu tượng ghim vị trí

Ziyang District Government Affairs Center

Yiyang, Trung Hoa

72

195

Biểu tượng ghim vị trí

Lian Gang

Lâu Để, Trung Hoa

97

192

Biểu tượng ghim vị trí

Jishou City Family Planning Bureau

Xiangxi, Trung Hoa

74

186

Biểu tượng ghim vị trí

Shaoyang City Cannery

Thiệu Dương, Trung Hoa

22

176

Biểu tượng ghim vị trí

Baihe Mountain

Thường Đức, Trung Hoa

55

148

Biểu tượng ghim vị trí

Shaoyang City Environmental Protection Bureau

Thiệu Dương, Trung Hoa

93

123

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi