contributor profile ribbon iconChristopher Tolmie

Christopher Tolmie

individual Contributor

Trạm

1

Hoạt động từ 2 tháng trước

Giới thiệu

Want two sensors to tell difference between up on the hill and down in the local busy valley

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Flackwell Heath

High Wycombe, Vương quốc Anh

19

25

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi