contributor profile ribbon iconHeinrich Böll Stiftung Southeast Asia

Heinrich Böll Stiftung Southeast Asia

non-profit organization Contributor

Trạm

1
followers icon149.4K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 2 năm trước

Giới thiệu

The Heinrich Böll Stiftung (hbs) established early co-operations with Southeast Asian partner organizations at the beginning of the 1990s. The Southeast Asia Regional Office in Bangkok carries out the programs "Ecology & Social Justice" and "Democracy & Participation".

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Heinrich Böll Stiftung Southeast Asia

Bangkok, Thái Lan

84

149.4K

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi