Health and Environment Department - City of Zurich

Health and Environment Department - City of Zurich

government

Trạm

9
followers icon47.3K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 10 tháng trước

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Zürich-Rosengartenstrasse

Zürich, Thụy Sĩ

66

23.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Zürich-Stampfenbachstrasse

Zürich, Thụy Sĩ

62

8.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Zürich-Kaserne

Kloten, Thụy Sĩ

50

5.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Opfikon-Balsberg

Kloten / Balsberg, Thụy Sĩ

55

3.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Opfikon Glattpark

Glattbrugg / Wydacker/Bettacker/Laettenwiesen, Thụy Sĩ

59

2.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Dübendorf-EMPA

Dubendorf, Thụy Sĩ

55

2.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Winterthur-Veltheim

Wuelflingen (Kreis 6) / Lindenplatz, Thụy Sĩ

58

1.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Zürich-Heubeeribüel

Zürich, Thụy Sĩ

4

148

Biểu tượng ghim vị trí

Zürich-Schimmelstrasse

Zürich, Thụy Sĩ

59

18

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi