Gyeongsangbuk Government Public Institute of Health and Environment

Gyeongsangbuk Government Public Institute of Health and Environment

government

Trạm

9
followers icon1.7K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ một năm trước

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Cheongnim-dong

Ocheon, Nam Triều Tiên

68

729

Biểu tượng ghim vị trí

Hayang-eup

Hayang, Nam Triều Tiên

93

409

Biểu tượng ghim vị trí

Jinmi-dong

Gumi, Nam Triều Tiên

74

308

Biểu tượng ghim vị trí

Yeonil-eup

Yeonil, Nam Triều Tiên

61

204

Biểu tượng ghim vị trí

Uhyeon-dong

Yeonil, Nam Triều Tiên

78

20

Biểu tượng ghim vị trí

Bonghwa-gun County Office

Yeongju, Nam Triều Tiên

55

16

Biểu tượng ghim vị trí

Yeonghae-myeon

Yeongdeok, Nam Triều Tiên

53

9

Biểu tượng ghim vị trí

Angang-eup

Yeonil, Nam Triều Tiên

70

3

Biểu tượng ghim vị trí

Jecheol-dong

Ocheon, Nam Triều Tiên

57

1

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi