Scotland Air Quality

Scotland Air Quality

government

Trạm

79
followers icon43.4K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 8 ngày trước

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Edinburgh St Leonards

Edinburgh, Vương quốc Anh

41

8.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Aberdeen King Street

Aberdeen, Vương quốc Anh

12

2.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Glasgow Byres Road

Glasgow, Vương quốc Anh

5

2.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Edinburgh Tower Street

Edinburgh, Vương quốc Anh

33

2.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Glasgow Townhead

Glasgow, Vương quốc Anh

45

2.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Glasgow High Street

Glasgow, Vương quốc Anh

46

2.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Edinburgh St John's Road

Edinburgh, Vương quốc Anh

32

1.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Edinburgh Queensferry Road

Edinburgh, Vương quốc Anh

41

1.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Edinburgh Salamander Street

Edinburgh, Vương quốc Anh

36

1.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Glasgow Nithsdale Road

Glasgow, Vương quốc Anh

54

1.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Aberdeen Anderson Dr

Aberdeen, Vương quốc Anh

7

1.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Edinburgh Nicolson Street

Edinburgh, Vương quốc Anh

35

974

Biểu tượng ghim vị trí

Glasgow Anderston

Glasgow, Vương quốc Anh

53

858

Biểu tượng ghim vị trí

Inverclyde Greenock A8

Greenock, Vương quốc Anh

50

776

Biểu tượng ghim vị trí

Fife Cupar

Cupar, Vương quốc Anh

14

679

Biểu tượng ghim vị trí

Glasgow Dumbarton Road

Renfrew, Vương quốc Anh

14

657

Biểu tượng ghim vị trí

East Dunbartonshire Bearsden

Bearsden, Vương quốc Anh

9

625

Biểu tượng ghim vị trí

North Ayrshire Irvine High St

Irvine, Vương quốc Anh

46

575

Biểu tượng ghim vị trí

Glasgow Waulkmillglen Reservoir

Glasgow, Vương quốc Anh

54

550

Biểu tượng ghim vị trí

East Lothian Musselburgh N High St

Musselburgh, Vương quốc Anh

21

503

Biểu tượng ghim vị trí

Dundee Broughty Ferry Road

Dundee, Vương quốc Anh

20

490

Biểu tượng ghim vị trí

Dundee Lochee Road

Dundee, Vương quốc Anh

20

427

Biểu tượng ghim vị trí

Fife Kirkcaldy

Kirkcaldy, Vương quốc Anh

30

415

Biểu tượng ghim vị trí

West Dunbartonshire Clydebank

Clydebank, Vương quốc Anh

38

399

Biểu tượng ghim vị trí

Glasgow Broomhill

Glasgow, Vương quốc Anh

41

399

Biểu tượng ghim vị trí

Fife Dunfermline

Dunfermline, Vương quốc Anh

37

384

Biểu tượng ghim vị trí

South Lanarkshire East Kilbride

East Kilbride, Vương quốc Anh

38

371

Biểu tượng ghim vị trí

Auchencorth Moss

Penicuik, Vương quốc Anh

34

368

Biểu tượng ghim vị trí

E Ayrshire Kilmarnock St Marnock St

Kilmarnock, Vương quốc Anh

45

343

Biểu tượng ghim vị trí

South Ayrshire Ayr Harbour

Ayr, Vương quốc Anh

45

336

Biểu tượng ghim vị trí

South Ayrshire Ayr High St

Ayr, Vương quốc Anh

20

330

Biểu tượng ghim vị trí

Dundee Whitehall Street

Dundee, Vương quốc Anh

21

311

Biểu tượng ghim vị trí

South Lanarkshire Blantyre

Blantyre, Vương quốc Anh

40

308

Biểu tượng ghim vị trí

Perth Muirton

Perth, Vương quốc Anh

24

292

Biểu tượng ghim vị trí

South Lanarkshire Cambuslang

Cambuslang, Vương quốc Anh

39

289

Biểu tượng ghim vị trí

South Lanarkshire Lanark

Lanark, Vương quốc Anh

37

286

Biểu tượng ghim vị trí

Perth Atholl Street

Perth, Vương quốc Anh

33

277

Biểu tượng ghim vị trí

Inverness Academy Street 1st Floor

Inverness, Vương quốc Anh

3

277

Biểu tượng ghim vị trí

East Dunbartonshire Bishopbriggs

Bishopbriggs, Vương quốc Anh

36

267

Biểu tượng ghim vị trí

Edinburgh Currie

Currie, Vương quốc Anh

34

252

Biểu tượng ghim vị trí

Aberdeen Market Street

Aberdeen, Vương quốc Anh

9

233

Biểu tượng ghim vị trí

Alloa A907

Alloa, Vương quốc Anh

29

211

Biểu tượng ghim vị trí

Aberdeen Wellington Road

Aberdeen, Vương quốc Anh

9

189

Biểu tượng ghim vị trí

East Dunbartonshire Milngavie

Milngavie, Vương quốc Anh

33

186

Biểu tượng ghim vị trí

Dundee Seagate

Dundee, Vương quốc Anh

21

170

Biểu tượng ghim vị trí

Grangemouth

Grangemouth, Vương quốc Anh

37

160

Biểu tượng ghim vị trí

North Lanarkshire Chapelhall

Chapelhall, Vương quốc Anh

40

157

Biểu tượng ghim vị trí

Falkirk Main St Bainsford

Falkirk, Vương quốc Anh

37

154

Biểu tượng ghim vị trí

West Lothian Linlithgow High Street 2

Linlithgow, Vương quốc Anh

37

138

Biểu tượng ghim vị trí

Dundee Mains Loan

Dundee, Vương quốc Anh

21

138

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi