Gonggam Sensors Co., Ltd.

Gonggam Sensors Co., Ltd.

Doanh nghiệp

3 Stations

24.6K người theo dõi

Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Website

ggsensors.modoo.at/

Giới thiệu

공감 센서는 세계 최초로 소형 히터를 개발하여 조해상대습이하로 습도를 실시간으로 제어하여 측정의 정확도를 획기적으로 향상시키는 기술을 포함하였습니다.

Stations

Jeongwang-dong

Siheung, Nam Triều Tiên

151

Korea University

Seoul, Nam Triều Tiên

152

Tamnip-dong

Daejeon, Nam Triều Tiên

56
Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi