Federal Hydrometherological Office of Bosnia-Herzegovina

Federal Hydrometherological Office of Bosnia-Herzegovina

government

Trạm

11
followers icon219.7K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Sarajevo - Otoka

Sarajevo, Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na

72

89.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Sarajevo - Vijećnica

Sarajevo, Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na

57

62.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Sarajevo - Bjelave

Sarajevo, Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na

78

39.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Sarajevo - Ilidža

Ilidza, Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na

216

9.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Ilijaš

Ilijaš, Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na

174

7.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Zenica - Centar

Zenica, Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na

160

4.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Jajce - Harmani

Jajce, Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na

9

2.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Goražde - Rasadnik

Goražde, Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na

210

1.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Zenica - Vranduk

Zenica, Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na

203

1.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Zenica - Tetovo

Zenica, Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na

214

874

Biểu tượng ghim vị trí

Zenica - Brist

Zenica, Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na

19

330

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi