Department of Ecology and Environment of Hebei Province

Department of Ecology and Environment of Hebei Province

government

Trạm

366
followers icon201.5K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 4 tháng trước

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Shijiazhuang Staff Hospital

Thạch Gia Trang, Trung Hoa

91

9.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Hebei University of Technology

Langfang, Trung Hoa

37

9.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Qiaoxi Southwest Higher Education

Thạch Gia Trang, Trung Hoa

88

9.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Lianchi Surface Water Plant

Bảo Định, Trung Hoa

57

8.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Changan Municipal People's Hall

Thạch Gia Trang, Trung Hoa

80

7.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Baoding Environment Protection Monitoring Station

Bảo Định, Trung Hoa

102

7.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Qiaoxi Century Park

Thạch Gia Trang, Trung Hoa

86

7.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Lubei Radar Station

Đường Sơn, Trung Hoa

91

5.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Haigang Construction Building

Tần Hoàng Đảo, Trung Hoa

97

5.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Lianchi Swimming Pool

Bảo Định, Trung Hoa

78

4.9K

Biểu tượng ghim vị trí

22 Central South Campus

Thạch Gia Trang, Trung Hoa

95

4.4K

Biểu tượng ghim vị trí

No. 12 Middle School

Đường Sơn, Trung Hoa

80

4.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Dahuoquan Park

Hình Đài, Trung Hoa

107

3.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Guangyang District Development Zone

Langfang, Trung Hoa

53

3.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Gaoxin High-Tech Zone

Thạch Gia Trang, Trung Hoa

86

3.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Jingxiu District Reception Center

Bảo Định, Trung Hoa

65

3.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Chongli Youth Activity Center

Trương Gia Khẩu, Trung Hoa

59

3.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Beidaihe Environmental Protection Bureau

Tần Hoàng Đảo, Trung Hoa

50

3.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Haigang District Monitoring Station

Tần Hoàng Đảo, Trung Hoa

76

3.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Huadian Second District

Bảo Định, Trung Hoa

72

3.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Xinji City Government

Thạch Gia Trang, Trung Hoa

72

3.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Dachang County Government

Langfang, Trung Hoa

59

2.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Lunan TV University

Đường Sơn, Trung Hoa

93

2.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Shanhaiguan First Pass

Tần Hoàng Đảo, Trung Hoa

122

2.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Shanhaiguan District Government

Tần Hoàng Đảo, Trung Hoa

74

2.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Beihua University of Aeronautics and Astronautics

Langfang, Trung Hoa

37

2.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Cangxian Wangjiapu Middle School

Thương Châu, Trung Hoa

114

2.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Hebei Institute of Water Conservancy and Electric Power

Thương Châu, Trung Hoa

119

2.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Anci District Pharmaceutical Company

Langfang, Trung Hoa

68

2.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Congtai East Sewage Treatment Plant

Hàm Đan, Trung Hoa

107

2.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Haigang Wenming Lane

Tần Hoàng Đảo, Trung Hoa

72

2.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Langfang Normal University Humanities Building

Langfang, Trung Hoa

65

2.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Congtai Park

Hàm Đan, Trung Hoa

124

2.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Jingxiu District Film Factory

Bảo Định, Trung Hoa

97

1.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Handan Mining Institute

Hàm Đan, Trung Hoa

134

1.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Shuangqiao District Bank of China

Thừa Đức, Trung Hoa

84

1.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Xinle City Committee East Building

Thạch Gia Trang, Trung Hoa

41

1.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Qiaodong Century Garden

Trương Gia Khẩu, Trung Hoa

119

1.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Qingyuan District No. 2 Middle School

Bảo Định, Trung Hoa

91

1.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Lunan District Hill

Đường Sơn, Trung Hoa

61

1.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Anguo City Government

Bảo Định, Trung Hoa

134

1.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Sanhe Transportation Bureau

Langfang, Trung Hoa

63

1.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Fengrun District Government

Đường Sơn, Trung Hoa

91

1.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Xinhua Northwest Water Source

Thạch Gia Trang, Trung Hoa

29

1.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Cangxian Urban Construction Bureau

Thương Châu, Trung Hoa

95

1.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Qingyuan Transportation Bureau

Bảo Định, Trung Hoa

76

1.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Yunhe District TV Station

Thương Châu, Trung Hoa

99

946

Biểu tượng ghim vị trí

Fenglong Mountain

Thạch Gia Trang, Trung Hoa

95

943

Biểu tượng ghim vị trí

Changli Huaxia Winery

Tần Hoàng Đảo, Trung Hoa

72

927

Biểu tượng ghim vị trí

Municipal District Detached Palace

Thừa Đức, Trung Hoa

70

924

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi