Department of Ecology and Environment of Hebei Province

Department of Ecology and Environment of Hebei Province

government

Trạm

363
followers icon204.2K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ một năm trước

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Hebei University of Technology

Langfang, Trung Hoa

112

16.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Xiong County Environmental Protection Bureau

Bảo Định, Trung Hoa

128

9.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Changan Municipal People's Hall

Thạch Gia Trang, Trung Hoa

144

7.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Qiaoxi Century Park

Thạch Gia Trang, Trung Hoa

137

7.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Xinji City Government

Thạch Gia Trang, Trung Hoa

88

7.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Lianchi Surface Water Plant

Bảo Định, Trung Hoa

76

7.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Shijiazhuang Staff Hospital

Thạch Gia Trang, Trung Hoa

110

7.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Qiaoxi Southwest Higher Education

Thạch Gia Trang, Trung Hoa

132

7.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Baoding Environment Protection Monitoring Station

Bảo Định, Trung Hoa

99

6.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Lubei Radar Station

Đường Sơn, Trung Hoa

65

5.7K

Biểu tượng ghim vị trí

No. 12 Middle School

Đường Sơn, Trung Hoa

68

4.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Lianchi Swimming Pool

Bảo Định, Trung Hoa

107

4.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Dahuoquan Park

Hình Đài, Trung Hoa

129

4.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Haigang Construction Building

Tần Hoàng Đảo, Trung Hoa

76

4.0K

Biểu tượng ghim vị trí

22 Central South Campus

Thạch Gia Trang, Trung Hoa

114

3.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Jingxiu District Reception Center

Bảo Định, Trung Hoa

119

3.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Haigang District Monitoring Station

Tần Hoàng Đảo, Trung Hoa

76

3.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Congtai East Sewage Treatment Plant

Hàm Đan, Trung Hoa

153

3.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Huadian Second District

Bảo Định, Trung Hoa

99

2.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Shanhaiguan First Pass

Tần Hoàng Đảo, Trung Hoa

84

2.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Gaoxin High-Tech Zone

Thạch Gia Trang, Trung Hoa

117

2.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Lunan TV University

Đường Sơn, Trung Hoa

84

2.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Cangxian Wangjiapu Middle School

Thương Châu, Trung Hoa

84

2.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Shanhaiguan District Government

Tần Hoàng Đảo, Trung Hoa

76

2.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Beidaihe Environmental Protection Bureau

Tần Hoàng Đảo, Trung Hoa

53

2.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Taocheng City Monitoring Station

Hành Thủy, Trung Hoa

97

2.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Congtai Park

Hàm Đan, Trung Hoa

153

2.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Guangyang District Development Zone

Langfang, Trung Hoa

127

2.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Hebei Institute of Water Conservancy and Electric Power

Thương Châu, Trung Hoa

110

2.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Anci District Pharmaceutical Company

Langfang, Trung Hoa

117

2.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Haigang Wenming Lane

Tần Hoàng Đảo, Trung Hoa

84

2.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Taocheng North Electric Machinery Factory

Hành Thủy, Trung Hoa

76

2.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Beihua University of Aeronautics and Astronautics

Langfang, Trung Hoa

102

1.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Qiaodong Century Garden

Trương Gia Khẩu, Trung Hoa

41

1.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Langfang Normal University Humanities Building

Langfang, Trung Hoa

99

1.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Taocheng City Administration Bureau

Hành Thủy, Trung Hoa

84

1.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Lunan District Hill

Đường Sơn, Trung Hoa

72

1.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Handan Mining Institute

Hàm Đan, Trung Hoa

152

1.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Anguo City Government

Bảo Định, Trung Hoa

105

1.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Xinle City Committee East Building

Thạch Gia Trang, Trung Hoa

99

1.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Binhu New District Management Committee

Hành Thủy, Trung Hoa

74

1.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Qingyuan District No. 2 Middle School

Bảo Định, Trung Hoa

122

1.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Dachang County Government

Langfang, Trung Hoa

61

1.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Shuangqiao District Bank of China

Thừa Đức, Trung Hoa

70

933

Biểu tượng ghim vị trí

Lubei Bureau of Materials

Đường Sơn, Trung Hoa

72

927

Biểu tượng ghim vị trí

Fenglong Mountain

Thạch Gia Trang, Trung Hoa

95

921

Biểu tượng ghim vị trí

Fengrun District Government

Đường Sơn, Trung Hoa

102

905

Biểu tượng ghim vị trí

Renqiu Land and Resources Bureau

Thương Châu, Trung Hoa

86

883

Biểu tượng ghim vị trí

Jingxing Mining District Committee Building

Thạch Gia Trang, Trung Hoa

95

839

Biểu tượng ghim vị trí

Municipal District Detached Palace

Thừa Đức, Trung Hoa

50

817

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi