Daegu Metropolitan City Institute of Health and Environment

Daegu Metropolitan City Institute of Health and Environment

government

Trạm

19
followers icon275.4K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 2 năm trước

Giới thiệu

Daegu Metropolitan City Institute of Health and Environment is responsible for public health and protecting the environment. It provides information, notification, and forecast of air quality data and other pollution.

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Suchang-dong

Đại Khâu, Nam Triều Tiên

61

44.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Manchon-dong

Đại Khâu, Nam Triều Tiên

37

39.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Daemyeong

Đại Khâu, Nam Triều Tiên

29

37.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Sinam-dong

Đại Khâu, Nam Triều Tiên

95

30.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Jincheon-dong

Đại Khâu, Nam Triều Tiên

105

29.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Jisan-dong

Đại Khâu, Nam Triều Tiên

33

27.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Seoho-dong

Đại Khâu, Nam Triều Tiên

29

21.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Ihyeon-dong

Đại Khâu, Nam Triều Tiên

63

11.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Siji-dong

Đại Khâu, Nam Triều Tiên

11

11.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Igok-dong

Đại Khâu, Nam Triều Tiên

112

6.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Pyeongni-dong

Đại Khâu, Nam Triều Tiên

53

5.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Taejeon-dong

Đại Khâu, Nam Triều Tiên

41

4.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Dasa-eup

Hwawon, Nam Triều Tiên

55

2.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Chimsan-dong

Đại Khâu, Nam Triều Tiên

41

2.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Sangyeok-dong

Đại Khâu, Nam Triều Tiên

21

160

Biểu tượng ghim vị trí

Naedang-dong

Đại Khâu, Nam Triều Tiên

122

76

Biểu tượng ghim vị trí

Bondong

Hwawon, Nam Triều Tiên

41

30

Biểu tượng ghim vị trí

Horim-dong

Đại Khâu, Nam Triều Tiên

53

15

Biểu tượng ghim vị trí

Hwawon-eup

Hwawon, Nam Triều Tiên

14

0

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi