Daegu Metropolitan City Institute of Health and Environment

Daegu Metropolitan City Institute of Health and Environment

government

Trạm

4
followers icon7.9K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ một năm trước

Giới thiệu

Daegu Metropolitan City Institute of Health and Environment is responsible for public health and protecting the environment. It provides information, notification, and forecast of air quality data and other pollution.

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Chimsan-dong

Đại Khâu, Nam Triều Tiên

80

6.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Sangyeok-dong

Đại Khâu, Nam Triều Tiên

84

1.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Naedang-dong

Đại Khâu, Nam Triều Tiên

68

66

Biểu tượng ghim vị trí

Hwawon-eup

Hwawon, Nam Triều Tiên

80

20

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi