Beijing Environmental Protection Monitoring Center

Beijing Environmental Protection Monitoring Center

government

Trạm

35
followers icon2.7M người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ một năm trước

Giới thiệu

北京市生态环境监测中心(原北京市环境保护监测中心)成立于1974年,是全国最早成立的专业化的环境监测机构之一,是国家环境监测一级站,隶属于北京市生态环境局,业务上接受中国环境监测总站指导。监测中心的主要职责是负责全市范围内大气、水、噪声、土壤、生态等环境要素的环境质量监测、各类污染源监测、突发污染事故的应急监测。

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Agricultural Exhibition Center

Bắc Kinh, Trung Hoa

207

531.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Olympic Stadium

Bắc Kinh, Trung Hoa

197

425.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Dongsi

Bắc Kinh, Trung Hoa

168

351.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Haidian Wanliu

Bắc Kinh, Trung Hoa

163

320.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Shunyi

Bắc Kinh, Trung Hoa

189

213.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Guanyuan

Bắc Kinh, Trung Hoa

158

192.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Wanshou xigong

Bắc Kinh, Trung Hoa

196

130.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Yizhuang BDA

Bắc Kinh, Trung Hoa

213

119.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Temple of Heaven

Bắc Kinh, Trung Hoa

212

91.2K

Biểu tượng ghim vị trí

GuCheng

Bắc Kinh, Trung Hoa

156

77.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Changping

Bắc Kinh, Trung Hoa

127

44.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Daxing Huangcun

Bắc Kinh, Trung Hoa

210

40.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Huairou

Bắc Kinh, Trung Hoa

155

34.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Fangshan

Bắc Kinh, Trung Hoa

155

31.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Mentougou

Bắc Kinh, Trung Hoa

114

20.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Fengtai Yungang

Bắc Kinh, Trung Hoa

152

18.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Miyun

Bắc Kinh, Trung Hoa

171

14.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Sijiqing

Bắc Kinh, Trung Hoa

157

12.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Ming Tombs

Bắc Kinh, Trung Hoa

105

9.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Pinggu

Bắc Kinh, Trung Hoa

166

8.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Shijingshan Laoshan

Beijing, Trung Hoa

144

6.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Tongzhou Yongshun

Beijing, Trung Hoa

201

5.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Changping Nanshao

Beijing, Trung Hoa

146

1.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Tongzhou Dongguan

Beijing, Trung Hoa

198

1.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Daxing Old Palace

Beijing, Trung Hoa

201

1.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Pinggu New Town

Beijing, Trung Hoa

172

735

Biểu tượng ghim vị trí

Fengtai Xiaotun

Beijing, Trung Hoa

161

267

Biểu tượng ghim vị trí

Fangshan Yanshan

Beijing, Trung Hoa

152

239

Biểu tượng ghim vị trí

Shunyi Beixiaoying

Beijing, Trung Hoa

187

54

Biểu tượng ghim vị trí

Southeast Area

Bắc Kinh, Trung Hoa

200

44

Biểu tượng ghim vị trí

Miyun New City

Thừa Đức, Trung Hoa

171

39

Biểu tượng ghim vị trí

Huairou New City

Beijing, Trung Hoa

141

7

Biểu tượng ghim vị trí

Yanqing Xiadu

Beijing, Trung Hoa

151

4

Biểu tượng ghim vị trí

Yanqing Shiheying

Beijing, Trung Hoa

154

0

Biểu tượng ghim vị trí

Mentougou Sanjiadian

Beijing, Trung Hoa

124

0

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi