Beijing Environmental Protection Monitoring Center

Beijing Environmental Protection Monitoring Center

government

Trạm

35
followers icon2.2M người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 2 năm trước

Giới thiệu

北京市生态环境监测中心(原北京市环境保护监测中心)成立于1974年,是全国最早成立的专业化的环境监测机构之一,是国家环境监测一级站,隶属于北京市生态环境局,业务上接受中国环境监测总站指导。监测中心的主要职责是负责全市范围内大气、水、噪声、土壤、生态等环境要素的环境质量监测、各类污染源监测、突发污染事故的应急监测。

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Agricultural Exhibition Center

Bắc Kinh, Trung Hoa

88

407.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Olympic Stadium

Bắc Kinh, Trung Hoa

70

372.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Haidian Wanliu

Bắc Kinh, Trung Hoa

63

298.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Dongsi

Bắc Kinh, Trung Hoa

99

256.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Guanyuan

Bắc Kinh, Trung Hoa

61

143.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Shunyi

Bắc Kinh, Trung Hoa

65

137.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Wanshou xigong

Bắc Kinh, Trung Hoa

122

123.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Yizhuang BDA

Bắc Kinh, Trung Hoa

152

119.8K

Biểu tượng ghim vị trí

GuCheng

Bắc Kinh, Trung Hoa

57

67.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Temple of Heaven

Bắc Kinh, Trung Hoa

127

62.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Miyun

Bắc Kinh, Trung Hoa

37

41.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Daxing Huangcun

Bắc Kinh, Trung Hoa

99

32.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Changping

Bắc Kinh, Trung Hoa

41

20.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Fangshan

Bắc Kinh, Trung Hoa

84

20.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Huairou

Bắc Kinh, Trung Hoa

21

19.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Mentougou

Bắc Kinh, Trung Hoa

55

16.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Fengtai Yungang

Bắc Kinh, Trung Hoa

93

16.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Sijiqing

Bắc Kinh, Trung Hoa

53

9.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Ming Tombs

Bắc Kinh, Trung Hoa

25

8.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Pinggu

Bắc Kinh, Trung Hoa

53

6.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Shijingshan Laoshan

Beijing, Trung Hoa

84

2.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Tongzhou Yongshun

Beijing, Trung Hoa

78

1.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Fengtai Xiaotun

Beijing, Trung Hoa

93

1.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Daxing Old Palace

Beijing, Trung Hoa

139

1.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Shunyi Beixiaoying

Beijing, Trung Hoa

61

971

Biểu tượng ghim vị trí

Pinggu New Town

Beijing, Trung Hoa

57

651

Biểu tượng ghim vị trí

Southeast Area

Bắc Kinh, Trung Hoa

151

629

Biểu tượng ghim vị trí

Huairou New City

Beijing, Trung Hoa

21

431

Biểu tượng ghim vị trí

Mentougou Sanjiadian

Beijing, Trung Hoa

59

195

Biểu tượng ghim vị trí

Yanqing Xiadu

Beijing, Trung Hoa

50

138

Biểu tượng ghim vị trí

Tongzhou Dongguan

Beijing, Trung Hoa

88

50

Biểu tượng ghim vị trí

Miyun New City

Thừa Đức, Trung Hoa

37

7

Biểu tượng ghim vị trí

Changping Nanshao

Beijing, Trung Hoa

29

0

Biểu tượng ghim vị trí

Fangshan Yanshan

Beijing, Trung Hoa

91

0

Biểu tượng ghim vị trí

Yanqing Shiheying

Beijing, Trung Hoa

57

0

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi