Agency of Regional Air Quality Monitoring

Agency of Regional Air Quality Monitoring

government

Trạm

7
followers icon20.1K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Sopot Bitwy Pod Płowcami

Sopot, Ba Lan

15

4.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Gdańsk - Leczkowa

Gdansk, Ba Lan

16

4.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Gdańsk - Śródmieście

Gdansk, Ba Lan

15

4.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Gdynia - Dąbrowa

Gdynia, Ba Lan

1

2.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Gdańsk - Nowy Port

Gdansk, Ba Lan

17

1.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Gdynia - Pogórze

Gdynia, Ba Lan

14

1.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Gdańsk - Stogi

Gdansk, Ba Lan

15

1.5K

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi