เหตุใดผู้ให้ข้อมูลบางรายจึง "ไม่ระบุชื่อ"


บนแพลตฟอร์ม IQAir สถานีภาคพื้นดินทั้งหมดมีสาเหตุมาจากผู้สนับสนุนและแหล่งข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและการยอมรับข้อมูล

ในบางกรณี ผู้สนับสนุนข้อมูลจะแสดงเป็นไม่ระบุชื่อ มีเหตุผลสองประการที่ผู้ร่วมให้ข้อมูลไม่ระบุชื่อ:

 

 

เรียนรู้วิธีสร้างและ/หรืออัปเดตโปรไฟล์ผู้สนับสนุนของคุณ

เรียนรู้วิธีอ้างสิทธิ์อุปกรณ์ PurpleAir

 

เชื่อมต่อกับ IQAir

สมัครรับจดหมายข่าว